Wijziging RVU (regeling vervroegd uittreden) in een notendop

Heeft u of bent u een werknemer uit de geboortejaren 1955 tot en met 1961? Dan bestaat de mogelijkheid om in samenspraak (wederzijdse goedkeuring) te komen tot een vervroegd uittreden zónder dat hierover een boete verschuldigd is. Op 12 januari 2021 behandelt de Eerste Kamer het wetsvoorstel ‘Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen’.

Continue reading

Voor kwalificatie arbeidsovereenkomst partijbedoeling niet langer van belang!

Hoge Raad 6 november 2020:
voor kwalificatie arbeidsovereenkomst partijbedoeling niet langer van belang!

De kwalificatie van de rechtsverhouding waaruit arbeid wordt verricht, is van groot belang. De kwalificatie bepaalt immers, onder andere, of de arbeidskracht in kwestie wel of niet onder een cao valt en heeft grote fiscale gevolgen. De opdrachtgever is immers, anders dan een werkgever, niet gehouden tot afdracht van de werkgeversheffingen.

Continue reading