Skip to content

Incasso

Hoe kan ik een incassotraject starten?

Wil een debiteur ondanks gemaakte afspraken niet betalen, dan kan het nodig zijn om vervolgstappen te ondernemen en een incassotraject op te starten. Hierin kunnen wij u van dienst zijn. Ons team van advocaten helpt u graag bij het incasseren van uw facturen. Het incassotraject pakken wij adequaat, professioneel en persoonlijk op. En om te voorkomen dat daarbij de advocaatkosten de baten overstijgen, zijn wij transparant over onze tarieven. Zo komt u nooit voor verrassingen te staan!

Hoe verloopt een incassotraject?

Om van uw incassotraject geen eindeloos slepende zaak te maken, volgen we een aantal vaste stappen.

  1. Bij de laatste aanmaning van uw klant vermeldt u dat de factuur ter incasso wordt overgedragen aan MulderVanGeel Advocaten. Voor uw gemak kunt u een voorbeeld voor de laatste incassobrief bij ons opvragen.
  2. Betaalt uw klant niet, dan dient u de factuur ter incassering bij ons in. Wij ontvangen graag een kopie van factuur, de aanmaningen, de nodige correspondentie en eventueel de van toepassing zijnde algemene voorwaarden.
  3. Wij nemen de incassering van de factuur ter hand. Concreet houdt dit in dat we uw klant een sommatie sturen en hem de gelegenheid geven om binnen de gestelde termijn te betalen.
  4. Indien nodig nemen wij telefonisch contact op met uw klant.
  5. Tijdens of voorafgaand aan een incassotraject is het mogelijk om conservatoir beslag te leggen op de goederen van uw schuldenaar. Wilt u meer weten over beslag en executie, lees dan hier verder.
  6. Is hierna nog niet betaald, dan overleggen wij met u over het wel of niet opstarten van een procedure bij de rechtbank.

Wilt u een incasso uitbesteden?

Wilt u een incasso uitbesteden? U kunt hiervoor contact opnemen met mr. P.H.A. (Pieter) Mulder. Zij zijn bereikbaar op telefoonnummer (0546) 57 59 88. U kunt uw vraag ook mailen naar mulder@muldervangeel.nl.

Recente publicatie

Onze Specialisten Incasso

Pieter Mulder

mr. P.H.A. Mulder

Advocaat (partner)

Maak een afspraak met onze advocaten