Skip to content

Publicaties

Gedeeltelijke transitievergoeding bij wijziging functie naar lager betaalde functie?

De Hoge Raad heeft in 2018 in de ‘Kolom beschikking’ geoordeeld dat bij een gedeeltelijke beëindiging van het dienstverband de werknemer recht heeft op een transitievergoeding naar rato. De gedeeltelijke beëindiging van het dienstverband moet wel structureel en substantieel (tenminste 20%) zijn.

De Kolom beschikking creëerde wel nieuwe vragen. Zo is een logische vervolgvraag of een werknemer dan ook recht heeft op een transitievergoeding naar rato indien de omvang van het dienstverband niet wijzigt, maar de werknemer in een functie met een lager salaris is herplaatst waardoor sprake is van tenminste 20% inkomensverlies. De transitievergoeding is immers door de wetgever in 2015 geïntroduceerd met een tweeledig doel, zijnde financiële compensatie voor inkomensverlies en het vorderen van de ‘employability’, oftewel de transitie van werk naar werk. Bij een lager inkomen zou in ieder geval het eerste doel van de transitievergoeding eveneens aan de orde zijn net als in de situatie van tenminste 20% arbeidsurenverlies.

De Hoge Raad heeft op 17 april 2020 over dit vraagstuk opheldering gegeven. De uitspraak is met de volgende link te openen: ECLI:NL:HR:2020:749. De Hoge Raad oordeelt dat een herplaatsing in een andere functie met een lager salaris, niet gelijkgesteld kan worden aan een gedeeltelijke beëindiging van het dienstverband. Een vermindering van salaris geeft dan ook geen recht op een transitievergoeding.

Voor meer vragen over de transitievergoeding, of over al dan niet gedeeltelijk ontslag, neem dan gerust vrijblijvend contact op met één van onze arbeidsrecht advocaten op (0546 575 988 of tenfeld@muldervangeel.nl).

Deze informatie delen:

Vragen? neem dan gerust contact op:

Simon ten Feld
mr. L.S.F. ten Feld
Advocaat (partner)