Skip to content

Bedrijfsongeval

Een bedrijfsongeluk of arbeidsongeval kan voortvloeien uit een onveilige werkomgeving. Deze onveilige werkomgeving kan letselschade of zelfs overlijdensschade veroorzaken. Voorbeelden van een arbeidsongeluk zijn het inademen van giftige stoffen of een val van de trap doordat u uitglijdt. Indien zich een bedrijfsongeval voordoet, is het relevant in hoeverre de werkgever dit heeft proberen te voorkomen.

Goed werkgeverschap en zorgplicht

Aansprakelijkheid van de werkgever wordt getoetst aan zijn zorgplicht en in hoeverre hij deze heeft geprobeerd na te leven. Ten eerste dient een werkgever zich als ‘goed werkgever’ ten opzichte van zijn werknemer te gedragen (artikel 7:611 Burgerlijk Wetboek). Als goed werkgever moet hij alles doen om een bedrijfsongeval te voorkomen. Vervolgens dient hij ook bepaalde zorgplichten na te leven. Zo moet de werkgever ervoor zorgen dat de ruimtes, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee de werknemer arbeid verricht in fatsoenlijke staat verkeren. Op die wijze moet hij in redelijkheid voorkomen dat zijn werknemer schade lijdt (artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek). Voorbeelden hiervan zijn het zorgen voor een afdoende veilige werkplek en het geven van veiligheidsmaatregelen (instructies; controle en onderhoud).

Wij behartigen uw belangen van A tot Z. Letselschadeprocedures zijn lange en complexe procedures, hierdoor is het prettig om één aanspreekpunt te houden. Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen, neem dan nu kosteloos contact op met Chris Harmsen op 06 15 19 51 60 of MulderVanGeel op 0546 575 988.

Wilt u advies over letselschade

Neem contact op met onze letselschade specialist

Stuur ons uw gegevens en onze letselschade specialist neemt vrijblijvend contact met u op.