Skip to content

Medische fout

Een medische fout kan voor, tijdens of na een operatie plaatsvinden. Zo kan zich tijdens een operatie een complicatie voordoen die te wijten is aan de behandelend arts. Ook kan de arts tekortschieten in de informatievoorziening aan de patiënt. U dient te allen tijde goed geïnformeerd te worden door uw arts.

Voor aansprakelijkheid is het vereist om aan te tonen dat er onzorgvuldig of verwijtbaar is gehandeld tijdens de operatie. Mocht dit het geval zijn, dan moet het nog toerekenbaar zijn aan de behandeld arts. In de medische wereld kan dit lastig aan te tonen zijn, doordat een arts geen resultaatsverplichting maar een inspanningsverplichting heeft: hij dient enkel zijn best te doen onafhankelijk van het resultaat. Wij zullen alles in het werk stellen om voor uw belangen op te komen.

De schade die u (of uw nabestaande) lijdt kan bestaan uit bijvoorbeeld reiskosten, kosten voor huishoudelijke hulp of inkomstenderving. Tevens komt immateriële schade voor vergoeding in aanmerking, kijk hiervoor op de pagina van smartengeld.

Wij behartigen uw belangen van A tot Z. Letselschadeprocedures zijn lange en complexe procedures, hierdoor is het prettig om één aanspreekpunt te houden. Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen, neem dan nu kosteloos contact op met Chris Harmsen op 06 15 19 51 60 of MulderVanGeel op 0546 575 988.

Wilt u advies over letselschade

Neem contact op met onze letselschade specialist

Stuur ons uw gegevens en onze letselschade specialist neemt vrijblijvend contact met u op.