Skip to content

Werkwijze

Een letselschadezaak is vaak een ingewikkelde en langdurige procedure. Wij kunnen u ondersteunen en bijstaan in de volgende fases:

Aansprakelijk stellen verantwoordelijke partij

Wij stellen voor u in het begin van het proces de verantwoordelijke partij aansprakelijk. De aansprakelijkheidsstelling vindt plaats middels een aansprakelijkheidsbrief waarin vermeld staat welke schade u hebt opgelopen en dat u de andere partij daadwerkelijk aansprakelijk stelt. Een erkenning van de aansprakelijkheidsstelling zorgt ervoor dat wij voor u de geleden schade op de wederpartij kunnen verhalen.

Schade in kaart brengen

Betreffende het in kaart brengen van schade is het relevant om eerst uw daadwerkelijk geleden schade te bepalen. Vervolgens vindt er een inventarisatie plaats van kostenposten die met uw schade samenhangen, zoals smartengeld, kosten voor huishoudelijke hulp en reiskosten. Het is van belang dat u kort na het ongeval bijhoudt welke kosten u maakt, bijvoorbeeld door het bewaren van nota’s en overzichten te maken.

Schadevordering

Een definitieve afwikkeling van de letselschadezaak vindt vaak plaats middels een schadevordering. Deze schadevordering kan bestaan uit een vaststellingsovereenkomst of een procedure voor de rechtbank. Een vaststellingsovereenkomst is mogelijk indien alle partijen tot een gezamenlijke uitkomst komen. Indien dit niet mogelijk is, kunnen wij voor u een procedure bij de rechtbank starten. Afhankelijk van wat u wilt en het handelen van de wederpartij(en) staan wij u zo zorgvuldig mogelijk bij.

Wij behartigen uw belangen van A tot Z. Letselschadeprocedures zijn lange en complexe procedures, hierdoor is het prettig om één aanspreekpunt te houden. Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen, neem dan nu kosteloos contact op met Chris Harmsen op 06 15 19 51 60 of MulderVanGeel op 0546 575 988.

Wilt u advies over letselschade

Neem contact op met onze letselschade specialist

Stuur ons uw gegevens en onze letselschade specialist neemt vrijblijvend contact met u op.