Skip to content

Publicaties

Hof Amsterdam 16 februari 2021 De bezorgers van Deliveroo zijn geen zelfstandigen, maar werknemers

Het Hof A’dam oordeelde op 16 februari jl., dat de bezorgers van Deliveroo werken op basis van een arbeidsovereenkomst ondanks dat de arbeidskrachten zich door een ander mochten laten vervangen en partijen op papier een ovk van opdracht beoogden.

De kwalificering uit hoofde waarvan arbeid wordt verricht is van groot belang. Zo moeten sociale premies worden afgedragen en gelden de dwingendrechtelijke regels van het arbeidsrecht als sprake is van een arbeidsovereenkomst.

Het hof verwijst mede naar het arrest van de Hoge Raad van november 2020 waarin is geoordeeld dat de bedoeling van partijen geen rol mag spelen bij de vraag of de overeenkomst geldt als een arbeidsovereenkomst. Gekeken moet worden of sprake is van loon, arbeid, en gezag. Wat de kwalificering zo complex kan maken, is dat bij een ovk van opdracht dezelfde elementen (loon, arbeid en gezag) aan de orde zijn maar dan net anders. De grens is dus dun terwijl de kwalificering van het type contract grote gevolgen heeft.

Bij vragen over wat dit mogelijk voor u kan betekenen, bel of mail met onze specialisten www.muldervangeel.nl (0546 575 988).

Deze informatie delen:

Vragen? neem dan gerust contact op:

Simon ten Feld
mr. L.S.F. ten Feld
Advocaat (partner)