Skip to content

Gebrek aan een weg

Mogelijk kunt u vallen door een losliggende stoeptegel. Een gebrekkige toestand van de openbare weg kan voor rekening van de wegbeheerder komen. De wegbeheerder is de gemeente, een provincie of het Rijk. De wegbeheerder kan op basis van risicoaansprakelijkheid (artikel 6:174 Burgerlijk Wetboek) of schuldaansprakelijkheid (art. 6:162 Burgerlijk Wetboek) aansprakelijk zijn.

De wegbeheerder moet enige tijd op de hoogte zijn van bijvoorbeeld een gat in het asfalt. Een openbare weg kan namelijk niet continu in een perfecte staat verkeren. De wegbeheerder kan aansprakelijk zijn mocht er tijd tussen het ontstaan van het gebrek, het niet herstellen van het gebrek en het ontstaan van uw schade zitten. Mocht de wegbeheerder geen enkele kans hebben gehad om op de hoogte te raken van het mankement, dan valt dit haar niet aan te rekenen.

Onder de weg vallen de ondergrond, de bermen en de voorwerpen die rondom de weg zijn aangebracht. Of een weg gebrekkig is, hangt af van de omstandigheden van het geval. Heeft de wegbeheerder alle zorg nageleefd die redelijkerwijs van haar verwacht kon worden? Zij heeft wat dat betreft een inspanningsverplichting, waardoor de wegbeheerder alles binnen haar kunnen moet doen om voor een veilige weg te zorgen.

Wij behartigen uw belangen van A tot Z. Letselschadeprocedures zijn lange en complexe procedures, hierdoor is het prettig om één aanspreekpunt te houden. Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen, neem dan nu kosteloos contact op met Chris Harmsen op 06 15 19 51 60 of MulderVanGeel op 0546 575 988.

Wilt u advies over letselschade

Neem contact op met onze letselschade specialist

Stuur ons uw gegevens en onze letselschade specialist neemt vrijblijvend contact met u op.