Skip to content

Publicaties

Rechtsgebieden
Bij een echtscheiding bent u wettelijk verplicht om afspraken te maken over uw kinderen. De kinderalimentatie behoort tot één van deze afspraken. Het doel van kinderalimentatie is ervoor zorgen dat er voor het kind zo weinig mogelijk verandert.
Tijdens of voorafgaand aan een incassotraject is het mogelijk om conservatoir beslag te leggen op de goederen van uw schuldenaar. U kunt bijvoorbeeld beslag leggen op zijn woning, zijn bankrekeningen of zijn loon.
Regelmatig krijgen wij vragen binnen van verhuurders en huurders. De meest gestelde vragen (en bijbehorende antwoorden) hebben wij voor uw gemak op een rij gezet.
Heeft u of uw partner na de echtscheiding niet voldoende inkomsten om van te leven en kunnen deze inkomsten ook niet in redelijkheid verdiend worden, dan heeft de ander de plicht om bij te dragen in de kosten.
Een geregistreerd partnerschap is vrijwel gelijk aan een huwelijk. Er ontstaat, net als bij een huwelijk, een gemeenschappelijk vermogen indien er niets geregeld wordt. U kunt partnerschapsvoorwaarden laten opmaken...
Woont u samen, maar bent u niet gehuwd of is er geen geregistreerd partnerschap? En gaat u uit elkaar? Dan hoeft u wellicht niet naar de rechter. In het samenlevingscontract staat hoe de samenlevingsovereenkomst beëindigd kan worden.
Verloopt uw huwelijk niet goed? En zijn u en uw partner van mening dat u niet samen verder kunt? Dan moeten er een aantal belangrijke beslissingen gemaakt worden. Wat moet er bijvoorbeeld voor de kinderen geregeld worden?
Per 1 januari 2020 wordt de duur van de partneralimentatie verkort: van twaalf jaar naar vijf jaar. Gaat u scheiden? Dan maakt het voor de duur van de alimentatie uit of u dat nog in 2019 doet of daarna.
Met ingang van 1 januari 2018 is de Wet tot beperking van de gemeenschap van goederen in werking getreden.
Het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is op 5 februari 2019 aangenomen door de Tweede Kamer en op 28 mei 2019 door de Eerste Kamer.