Skip to content

Publicaties

Rechtsgebieden
De Hoge Raad heeft op 7 februari 2020 geoordeeld dat een werkgever de arbeidsovereenkomst met een beroep op ‘bedrog’ met terugwerkende kracht kan vernietigen, indien...
Beslag- en executierecht is een spannend en afwisselend rechtsgebied. De ene keer komt het in beeld nadat er een vonnis is gewezen en met dit vonnis eindelijk betaling of levering kan worden afgedwongen.
Recentelijk heeft de Hoge Raad bepaald dat een huurder van geliberaliseerde woonruimte ook nádat de huurovereenkomst is gesloten, de hoogte van de servicekosten ter toetsing aan de rechter kan voorleggen. De rechter kan de servicekosten vervolgens lager vaststellen.
Verloopt uw huwelijk niet goed? En zijn u en uw partner van mening dat u niet samen verder kunt? Dan moeten er een aantal belangrijke beslissingen gemaakt worden. Wat moet er bijvoorbeeld voor de kinderen geregeld worden?
Indien de werkgever het dienstverband opzegt, of indien de arbeidsovereenkomst wordt ontbonden dan is wettelijk de transitievergoeding verschuldigd. Voornoemde is alleen anders wanneer de beëindiging van het dienstverband de werknemer ernstig is te verwijten.
Verandert er iets in uw situatie of in die van uw ex-partner? En heeft dit effect op de draagkracht? In dat geval kunt u de hoogte van de kinderalimentatie laten aanpassen. Er zijn daarbij diverse situaties denkbaar.
De Hoge Raad heeft in 2018 in de ‘Kolom beschikking’ geoordeeld dat bij een gedeeltelijke beëindiging van het dienstverband de werknemer recht heeft op een transitievergoeding naar rato. De gedeeltelijke beëindiging van het dienstverband moet wel structureel en substantieel (tenminste 20%) zijn.
Tijdens of voorafgaand aan een incassotraject is het mogelijk om conservatoir beslag te leggen op de goederen van uw schuldenaar. U kunt bijvoorbeeld beslag leggen op zijn woning, zijn bankrekeningen of zijn loon.
Gaan u en uw partner uit elkaar en hebben jullie minderjarige kinderen? Dan moet u samen een ouderschapsplan opstellen. Hierin worden afspraken gemaakt over de verzorging en opvoeding van uw kinderen
Met ingang van 1 januari 2018 is de Wet tot beperking van de gemeenschap van goederen in werking getreden.