Skip to content

Publicaties

Rechtsgebieden
Per 1 oktober 2020 is mr. Chris Harmsen (34) als advocaat en partner toegetreden tot MulderVanGeel advocaten en bedrijfsadviseurs in Almelo. Chris heeft inmiddels 10 jaar ervaring met letselschadezaken
Als werkgever weet u hoogstwaarschijnlijk wel dat u niet onbeperkt arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd met uw werknemers kunt sluiten. Op enig moment ontstaat er dan vanzelf een vast contract.
De Hoge Raad heeft in 2018 in de ‘Kolom beschikking’ geoordeeld dat bij een gedeeltelijke beëindiging van het dienstverband de werknemer recht heeft op een transitievergoeding naar rato. De gedeeltelijke beëindiging van het dienstverband moet wel structureel en substantieel (tenminste 20%) zijn.
Bent u ondernemer en gaat u scheiden? Maakt u zich zorgen over de toekomst van uw onderneming? Heeft u vragen over de waardering van de onderneming? Vreest u dat u een te hoge alimentatie moet betalen?
Deze nieuwe regeling geldt o.a. voor de: bv, nv, vereniging, stichting, maatschap, vof. Op 27 september 2020 is een nieuwe wet in werking getreden: Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten.
Het zal je maar overkomen. Je hebt kortgeleden besloten om personeel in dienst te nemen. Je bent begonnen met twee medewerkers en drie maanden later zit één van hen ziek thuis, arbeidsongeschikt geraakt door toedoen van een derde.
Beslag- en executierecht is een spannend en afwisselend rechtsgebied. De ene keer komt het in beeld nadat er een vonnis is gewezen en met dit vonnis eindelijk betaling of levering kan worden afgedwongen.
Gedurende het dienstverband kan zich iets voorvallen waardoor een arbeidsrelatie verstoord raakt. Vaak is dit van korte duur en lost een goed gesprek – soms in het bijzijn van een mediator – het geschil tussen de werkgever en werknemer op. Helaas lukt dat niet altijd. De arbeidsrelatie raakt steeds verder verstoord waardoor uiteindelijk verder samenwerken niet langer mogelijk blijkt.
De Hoge Raad heeft op 7 februari 2020 geoordeeld dat een werkgever de arbeidsovereenkomst met een beroep op ‘bedrog’ met terugwerkende kracht kan vernietigen, indien...
Regelmatig krijgen wij vragen binnen van verhuurders en huurders. De meest gestelde vragen (en bijbehorende antwoorden) hebben wij voor uw gemak op een rij gezet.