Skip to content

Publicaties

Rechtsgebieden
Rechtsgebieden
Stel, u loopt als huurder letselschade op door een gebrek aan het wooncomplex. Welke juridische mogelijkheden zijn er om de verhuurder hiervoor aansprakelijk te stellen? Het Burgerlijk Wetboek (hierna: “BW”) biedt een aantal mogelijkheden. Wij vertellen u er graag meer over.
Volgens artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek kan een werkgever aansprakelijk worden gesteld voor letsel dat een werknemer oploopt tijdens de uitoefening van diens werkzaamheden
Al jaren is de bepaling in uitzend-cao’s over onmiddellijke beëindiging van de uitzendovereenkomst bij ziekte onderwerp van discussie....
In een arrest van 25 november 2022 heeft de Hoge Raad een belangrijk en verduidelijkend oordeel gegeven over de omstandigheden waaronder een werkgever arbeidsvoorwaarden kan wijzigen (ECLI:NL:HR:2022:1759). Een werkgever kan in de eerste plaats een arbeidsvoorwaarde wijzigen als in de arbeidsovereenkomst...
Al jaren is de bepaling in uitzend-cao’s over onmiddellijke beëindiging van de uitzendovereenkomst bij ziekte onderwerp van discussie. Het gerechtshof in Den Haag oordeelde eerder al dat de bepaling dat een uitzendovereenkomst van rechtswege eindigt als de uitzendkracht ziek is, in strijd is met het ontslagecht...
De scholen zijn weer open en de vakantieperiode is tot een einde gekomen. Dat betekent dat de meesten van ons weer volop aan het werk zijn.
Er zijn in Nederland maar weinig branches waar het personeelstekort zich niet laat voelen. In de bouw- en techniek, zakelijke dienstverlening, zorg en horeca. Overal is het druk terwijl werkgevers maar met moeite de vacatures gevuld krijgen.
Kijkt u ook uit naar uw vakantie? Wij wel! Helaas zijn vakanties ook met enige regelmaat onderwerp van procedures in het arbeidsrecht, zoals in de volgende zaken.
In deze tijden van arbeidskrapte besluiten veel werkgevers om aanvullende arbeidsvoorwaarden te introduceren, zoals een toeslag op het uurloon, om zichzelf aantrekkelijker te maken. De bedoeling is vaak om deze arbeidsvoorwaarde slechts tijdelijk toe te kennen. Maar kan dat?
Recentelijk heeft de wetgever een wetsvoorstel ingediend dat voortvloeit uit een Europese Richtlijn ter bevordering van transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Beoogd wordt dat deze wet op 1 augustus 2022 in werking treedt.