Skip to content

Publicaties

Rechtsgebieden
Rechtsgebieden
Veel Nederlanders hebben ermee te maken; bereikbaarheidsdiensten, ook wel consignatiediensten genoemd. Een werknemer ontvangt een kleine vergoeding voor het feit dat hij ieder moment opgeroepen kan worden om te werken.
Stel u raakt betrokken bij een verkeersongeval in Nederland en de wederpartij rijdt in een voertuig met een buitenlands kenteken. Welke mogelijkheden zijn er dan om uw (letsel)schade te verhalen?
Recentelijk meldde RTL Nieuws in een artikel dat bakfietsen van het Nederlandse merk Babboe regelmatig doormidden breken. Dit heeft geleid tot bezorgdheid over de veiligheid van deze bakfietsen.
Stel, u loopt als huurder letselschade op door een gebrek aan het wooncomplex. Welke juridische mogelijkheden zijn er om de verhuurder hiervoor aansprakelijk te stellen? Het Burgerlijk Wetboek (hierna: “BW”) biedt een aantal mogelijkheden. Wij vertellen u er graag meer over.
Volgens artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek kan een werkgever aansprakelijk worden gesteld voor letsel dat een werknemer oploopt tijdens de uitoefening van diens werkzaamheden
Al jaren is de bepaling in uitzend-cao’s over onmiddellijke beëindiging van de uitzendovereenkomst bij ziekte onderwerp van discussie....
In een arrest van 25 november 2022 heeft de Hoge Raad een belangrijk en verduidelijkend oordeel gegeven over de omstandigheden waaronder een werkgever arbeidsvoorwaarden kan wijzigen (ECLI:NL:HR:2022:1759). Een werkgever kan in de eerste plaats een arbeidsvoorwaarde wijzigen als in de arbeidsovereenkomst...
Al jaren is de bepaling in uitzend-cao’s over onmiddellijke beëindiging van de uitzendovereenkomst bij ziekte onderwerp van discussie. Het gerechtshof in Den Haag oordeelde eerder al dat de bepaling dat een uitzendovereenkomst van rechtswege eindigt als de uitzendkracht ziek is, in strijd is met het ontslagecht...
De scholen zijn weer open en de vakantieperiode is tot een einde gekomen. Dat betekent dat de meesten van ons weer volop aan het werk zijn.
Er zijn in Nederland maar weinig branches waar het personeelstekort zich niet laat voelen. In de bouw- en techniek, zakelijke dienstverlening, zorg en horeca. Overal is het druk terwijl werkgevers maar met moeite de vacatures gevuld krijgen.