Skip to content

Publicaties

Rechtsgebieden
De scholen zijn weer open en de vakantieperiode is tot een einde gekomen. Dat betekent dat de meesten van ons weer volop aan het werk zijn.
Er zijn in Nederland maar weinig branches waar het personeelstekort zich niet laat voelen. In de bouw- en techniek, zakelijke dienstverlening, zorg en horeca. Overal is het druk terwijl werkgevers maar met moeite de vacatures gevuld krijgen.
Kijkt u ook uit naar uw vakantie? Wij wel! Helaas zijn vakanties ook met enige regelmaat onderwerp van procedures in het arbeidsrecht, zoals in de volgende zaken.
In deze tijden van arbeidskrapte besluiten veel werkgevers om aanvullende arbeidsvoorwaarden te introduceren, zoals een toeslag op het uurloon, om zichzelf aantrekkelijker te maken. De bedoeling is vaak om deze arbeidsvoorwaarde slechts tijdelijk toe te kennen. Maar kan dat?
Recentelijk heeft de wetgever een wetsvoorstel ingediend dat voortvloeit uit een Europese Richtlijn ter bevordering van transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Beoogd wordt dat deze wet op 1 augustus 2022 in werking treedt.
Sinds de uitbraak van het coronavirus zijn veel procedures gevoerd waarbij huurders van een bedrijfsruimte (7:290 BW) in kort geding of in bodemprocedure hebben verzocht om een tijdelijke huurprijsverlaging. In de rechtspraak is dit door huurders veelal met succes gedaan.
Het Hof heeft geoordeeld dat sprake is van een arbeidsovereenkomst terwijl partijen op papier anders hadden beoogd. In deze zaak ging het om Helplink, zijnde een platform die vraag (een huishouden (particulier)) en aanbod (de schoonmaker) op het gebied van schoonmaakwerkzaamheden bij elkaar brengt.
Als u gaat scheiden en u bent het niet met elkaar eens, kan mediation u helpen samen een oplossing te vinden. Er zijn verschillende redenen waarom men bij scheidingsproblemen kan kiezen voor mediation in plaats van dat iedere partij een eigen advocaat in de arm neemt
Gedurende het dienstverband kan zich iets voorvallen waardoor een arbeidsrelatie verstoord raakt. Vaak is dit van korte duur en lost een goed gesprek – soms in het bijzijn van een mediator – het geschil tussen de werkgever en werknemer op. Helaas lukt dat niet altijd. De arbeidsrelatie raakt steeds verder verstoord waardoor uiteindelijk verder samenwerken niet langer mogelijk blijkt.
Per 1 januari 2021 is de Wet homologatie onderhands akkoord (hierna: WHOA) inwerking getreden. Het doel van de WHOA is dat bedrijven de mogelijkheid krijgen om haar schulden te herstructureren zodat een faillissement voorkomen wordt.