Skip to content

Publicaties

Rechtsgebieden
Recentelijk heeft de wetgever een wetsvoorstel ingediend dat voortvloeit uit een Europese Richtlijn ter bevordering van transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Beoogd wordt dat deze wet op 1 augustus 2022 in werking treedt.
Sinds de uitbraak van het coronavirus zijn veel procedures gevoerd waarbij huurders van een bedrijfsruimte (7:290 BW) in kort geding of in bodemprocedure hebben verzocht om een tijdelijke huurprijsverlaging. In de rechtspraak is dit door huurders veelal met succes gedaan.
Het Hof heeft geoordeeld dat sprake is van een arbeidsovereenkomst terwijl partijen op papier anders hadden beoogd. In deze zaak ging het om Helplink, zijnde een platform die vraag (een huishouden (particulier)) en aanbod (de schoonmaker) op het gebied van schoonmaakwerkzaamheden bij elkaar brengt.
Als u gaat scheiden en u bent het niet met elkaar eens, kan mediation u helpen samen een oplossing te vinden. Er zijn verschillende redenen waarom men bij scheidingsproblemen kan kiezen voor mediation in plaats van dat iedere partij een eigen advocaat in de arm neemt
Gedurende het dienstverband kan zich iets voorvallen waardoor een arbeidsrelatie verstoord raakt. Vaak is dit van korte duur en lost een goed gesprek – soms in het bijzijn van een mediator – het geschil tussen de werkgever en werknemer op. Helaas lukt dat niet altijd. De arbeidsrelatie raakt steeds verder verstoord waardoor uiteindelijk verder samenwerken niet langer mogelijk blijkt.
Per 1 januari 2021 is de Wet homologatie onderhands akkoord (hierna: WHOA) inwerking getreden. Het doel van de WHOA is dat bedrijven de mogelijkheid krijgen om haar schulden te herstructureren zodat een faillissement voorkomen wordt.
Werkgevers zien hun werknemers liever niet met de bij hen opgedane kennis, ervaring en relaties naar de concurrent vertrekken. Om die reden wordt vaak een concurrentie- en/of relatiebeding overeengekomen.
Tegenwoordig ontkomt niemand er nog aan... Een willekeurige krant wordt opengeslagen en er is wel iets vermeld over bitcoins of andere cryptomunten. De eerlijkheid gebiedt mij om te zeggen dat tot voor kort bitcoins mij nog weinig konden interesseren.
De coronapandemie kan grote gevolgen hebben voor de continuïteit van uw onderneming. Hoe moet u als ondernemer handelen in deze onzekere tijden? Zo kunnen uw toeleveranciers geen gehoor meer geven en de leveringen achterwege laten waardoor u uw verplichtingen jegens uw afnemers niet meer kunt nakomen.
Het Hof A'dam oordeelde op 16 februari jl., dat de bezorgers van Deliveroo werken op basis van een arbeidsovereenkomst ondanks dat de arbeidskrachten zich door een ander mochten laten vervangen en partijen op papier een ovk van opdracht beoogden.