Skip to content

Publicaties

Rechtsgebieden
Met ingang van 1 januari 2018 is de Wet tot beperking van de gemeenschap van goederen in werking getreden.
Per 1 januari 2020 wordt de duur van de partneralimentatie verkort: van twaalf jaar naar vijf jaar. Gaat u scheiden? Dan maakt het voor de duur van de alimentatie uit of u dat nog in 2019 doet of daarna.
Tijdens of voorafgaand aan een incassotraject is het mogelijk om conservatoir beslag te leggen op de goederen van uw schuldenaar. U kunt bijvoorbeeld beslag leggen op zijn woning, zijn bankrekeningen of zijn loon.
Beslag- en executierecht is een spannend en afwisselend rechtsgebied. De ene keer komt het in beeld nadat er een vonnis is gewezen en met dit vonnis eindelijk betaling of levering kan worden afgedwongen.
De Hoge Raad heeft op 7 februari 2020 geoordeeld dat een werkgever de arbeidsovereenkomst met een beroep op ‘bedrog’ met terugwerkende kracht kan vernietigen, indien...
Recentelijk heeft de Hoge Raad bepaald dat een huurder van geliberaliseerde woonruimte ook nádat de huurovereenkomst is gesloten, de hoogte van de servicekosten ter toetsing aan de rechter kan voorleggen. De rechter kan de servicekosten vervolgens lager vaststellen.
Op 5 februari 2019 is het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) door de Tweede Kamer aangenomen. Op 28 mei 2019 is de WAB ook door de Eerste Kamer aangenomen, nadat de regering een aantal (kleine) concessies heeft gedaan.
De overheid neemt maatregelen met als doel om gedwongen ontslagen te voorkomen. Zo kan een werkgever, onder andere, een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen.
Indien de werkgever het dienstverband opzegt, of indien de arbeidsovereenkomst wordt ontbonden dan is wettelijk de transitievergoeding verschuldigd. Voornoemde is alleen anders wanneer de beëindiging van het dienstverband de werknemer ernstig is te verwijten.
Woont u samen, maar bent u niet gehuwd of is er geen geregistreerd partnerschap? En gaat u uit elkaar? Dan hoeft u wellicht niet naar de rechter. In het samenlevingscontract staat hoe de samenlevingsovereenkomst beëindigd kan worden.