Skip to content

Publicaties

7 tips om thuiswerken juridisch gezien in goede banen te leiden

De scholen zijn weer open en de vakantieperiode is tot een einde gekomen. Dat betekent dat de meesten van ons weer volop aan het werk zijn. In veel gevallen is dat op kantoor, thuis of hybride. Werkgevers en werknemers hebben ondervonden dat (gedeeltelijk) thuiswerken veel voordelen heeft. Het (gedeeltelijk) thuiswerken is dan ook voor velen een blijvertje geworden.

Maar bent u zich als werkgever wel bewust van de rechten en plichten die thuiswerken meebrengt?

Bij thuiswerken is het belangrijk om in ogenschouw te houden dat de werkgever op basis van de wet verplicht is te zorgen voor een veilige en gezonde werkplek, ook als het om een thuiswerkplek gaat. Dit valt onder de zogenoemde zorgplicht van de werkgever. Wordt die zorgplicht geschonden, dan kunt u als werkgever aansprakelijk zijn voor de daardoor geleden schade. Wat in dit kader van een werkgever kan worden gevergd, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Concreet houden de verplichtingen in elk geval in dat de werkgever erop moet toezien dat de thuiswerkplek ergonomisch is ingericht. De werkgever moet hier bovendien actief op instrueren.

Een aantal praktische tips die werkgevers kunnen helpen:

  • Maak thuiswerkbeleid of sluit een thuiswerkovereenkomst met de thuiswerkers;
  • Leg daarin vast dat het thuiswerken op vrijwillige basis plaatsvindt en enkel als extra faciliteit wordt toegestaan;
  • Informeer bij de werknemers naar de thuiswerksituatie en -plek;
  • Licht de werknemers (aantoonbaar) voor over een goede, gezonde en veilige (thuis)werkplek;
  • Leg bij voorkeur ook vast dat de toestemming om thuis te werken kan worden ingetrokken als blijkt dat er geen goede thuiswerkplek is;
  • Informeer en controleer zo mogelijk van tijd tot tijd of de thuiswerkplek ergonomisch verantwoord is;
  • Als de werknemer met klachten kampt, kom dan in actie. De werkgever is immers verantwoordelijk voor een gezonde werkplek. Houd dus de thuiswerkplek tegen het licht. Als de thuiswerkplek niet voldoet maar u het thuiswerken wil blijven faciliteren, dan bent u als werkgever op grond van de zorgplicht verplicht om de thuiswerkplek van werknemer (op uw kosten) geschikt te maken. Als dit is overeengekomen kan de toestemming om thuis te werken ook worden ingetrokken en van de werknemer worden verlangd om op kantoor te komen werken waar wel ergonomisch verantwoorde werkplekken zijn.

Natuurlijk is deze lijst niet compleet. Elk bedrijf is anders en daardoor is maatwerk nodig. Bovendien is het ook verstandig om afspraken te maken over bijvoorbeeld de omgang met vertrouwelijke gegevens en de (telefonische) bereikbaarheid.

Heeft u vragen over dit onderwerp of andere arbeidsrechtelijke vraagstukken? Neem dan contact op met één van onze gespecialiseerde advocaten via www.muldervangeel.nl of 0546-575 988.

Deze informatie delen:

Vragen? neem dan gerust contact op: