Skip to content

Publicaties

Verkeersongevallen in Nederland met een buitenlands voertuig

Stel u raakt betrokken bij een verkeersongeval in Nederland en de wederpartij rijdt in een voertuig met een buitenlands kenteken. Welke mogelijkheden zijn er dan om uw (letsel)schade te verhalen?

Veroorzaakt een motorvoertuig met een buitenlands kenteken een verkeersongeval in Nederland en loopt u daardoor letselschade op? Dan zijn er meerdere mogelijkheden om uw geleden en nog te lijden (letsel)schade te verhalen op de wederpartij. Het is verstandig om daarbij een letselschadeadvocaat in te schakelen, zodat u zich volledig kunt focussen op uw herstel.

Schadeverzekering inzittenden (SVI)

Bij uw autoverzekeraar kunt u een schadeverzekering inzittenden (SVI) afsluiten. Met deze verzekering verzekert u zichzelf en uw passagiers voor eventuele financiële gevolgen van een verkeersongeval, bijvoorbeeld bij letselschade of invaliditeit. Wiens schuld het is, speelt in het geval van de SVI geen rol. U bent dus ook verzekerd bij een eenzijdig ongeval of als u onopzettelijk een verkeersfout heeft gemaakt. Ook dan betaalt de schadeverzekering inzittenden uw letselschade. Dit geldt eveneens bij een aanrijding met een voertuig met een buitenlands kenteken. Wij kunnen u helpen met het indienen van een claim en het inzichtelijk maken van uw opgelopen schade.

Geen SVI?

Bij een aanrijding met een buitenlands voertuig kunnen wij de buitenlandse verzekeringsmaatschappij van het buitenlandse schadeveroorzakende voertuig aansprakelijk stellen. Is de buitenlandse verzekeringsmaatschappij van het schadeveroorzakende voertuig bekend? Dan schrijven wij de Nederlandse vertegenwoordiger daarvan aan. De naam van de buitenlandse verzekeringsmaatschappij staat wellicht op het door u en de wederpartij ingevulde schadeformulier geschreven. Is de buitenlandse verzekeringsmaatschappij onbekend? Dan kunnen wij het Nederlands Bureau Motorrijtuigenverzekeraars of het Waarborgfonds Motorverkeer aanschrijven.

Nederlands Bureau Motorrijtuigenverzekeraars

We kunnen het Nederlands Bureau Motorrijtuigverzekeraars (hierna: “Nederlands Bureau”) verzoeken om met behulp van het kenteken van het schadeveroorzakende voertuig de buitenlandse verzekeringsmaatschappij te zoeken. Wanneer het kenteken onbekend is en de politie ter plaatse is geweest, kunnen wij het proces-verbaal van de politie opvragen bij Stichting Processen Verbaal. In het proces-verbaal staat mogelijk het kenteken vermeld.

Slaagt het Nederlands Bureau erin om de verzekeringsmaatschappij van het buitenlandse schadeveroorzakende voertuig en de Nederlands vertegenwoordiger daarvan te traceren? Dan kan de aansprakelijkstelling naar deze Nederlandse vertegenwoordiger worden verstuurd. Mocht het Nederlands Bureau hier niet in slagen, dan kan het Nederlands Bureau namens het bureau van het betreffende land waar het motorvoertuig geregistreerd staat de zaak in behandeling nemen.

Waarborgfonds Motorverkeer

Het Waarborgfonds Motorverkeer (hierna: “Waarborgfonds”) biedt de laatste mogelijkheid. Het Waarborgfonds neemt een claim in behandeling nadat het slachtoffer binnen 14 dagen na het ongeval voldoende heeft geprobeerd de bestuurder van het schadeveroorzakende voertuig te vinden en het ongeval binnen deze 14 dagen bij de politie heeft gemeld. Het Waarborgfonds adviseert om direct na het ongeval het kenteken en/of andere kenmerken van het motorvoertuig te noteren. Heeft u als slachtoffer geen enkel kenmerk van het schadeveroorzakende voertuig of van de bestuurder van dit voertuig? Dan adviseert het Waarborgfonds om alsnog het ongeval te melden bij de politie. Ook bent u als slachtoffer verplicht om bewijsstukken aan te leveren bij het Waarborgfonds. Naast het kenteken en kenmerken van het motorrijtuig of de bestuurder, kunnen getuigenverklaringen van groot belang zijn. Dit zijn verklaringen van ooggetuigen die het ongeval hebben waargenomen. Zonder deze bewijsmiddelen kan het Waarborgfonds de zaak niet in behandeling nemen. Dit vereiste geldt overigens ook voor een aanrijding waarbij voertuigen met een Nederlands kenteken betrokken zijn.

Vragen? Neem contact met ons op!

Heeft u letselschade opgelopen door een verkeersongeval en wilt u onderzoeken wat de mogelijkheden zijn in uw specifieke situatie? Neem dan nu kosteloos contact op met mr. J. (Julian) Abma op 06 45 50 51 77 of MulderVanGeel advocaten en bedrijfsadviseurs op 0546 575 988.

Deze informatie delen:

Vragen? neem dan gerust contact op:

Julian Abma
mr. J. Abma
Juridisch Medewerker