Skip to content

Publicaties

Werkgeversaansprakelijkheid: hoe zit dat met huis-, tuin- en keukenongevallen?

Volgens artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek kan een werkgever aansprakelijk worden gesteld voor letsel dat een werknemer oploopt tijdens de uitoefening van diens werkzaamheden. De werkgever heeft een zorgplicht. Dit betekent dat de werkgever een hoog veiligheidsniveau moet waarborgen. Op basis daarvan moeten er voldoende veiligheidsmaatregelen getroffen worden op de werkplek om te zorgen voor een veilige arbeidsplaats.
Toch is de werkgever niet altijd aansprakelijk voor ongevallen op de werkplek. Bijvoorbeeld bij bepaalde huis-, tuin- en keukenongevallen. In dit artikel bespreken we kort twee gerechtelijke uitspraken waarbij de uitkomsten variëren, afhankelijk van de specifieke omstandigheden van het geval.

Geen schadevergoeding van de werkgever bij alledaags ongeval

De rechtbank Rotterdam oordeelde dat een Hema-medewerkster geen recht had op een schadevergoeding. De medewerkster liet een gebakplaat vallen tijdens haar werkzaamheden, deze plaat raakte haar voet en veroorzaakte blijvend letsel. De rechtbank beschouwde dit als een alledaags ongeval en vond dat het voorkomen hiervan niet valt onder de zorgplicht van de Hema als werkgever. De maatregelen die de werkgever dient te nemen, moeten volgens de rechtbank in verhouding staan met het potentiële gevaar. Het is onredelijk om van een werkgever te verwachten dat zij maatregelen nemen tegen iets dat zelden voorkomt.

Gevaarlijke situatie in dagelijks werk? Werkgever wel aansprakelijk

In april 2023 bepaalde het hof Den Haag dat het stoten van het hoofd aan een metalen handvat tijdens het bijvullen van een koelkast geen huis-, tuin- of keukenongeval was. Deze omstandigheden creëerden een gevaarlijke situatie. De werkgever had rekening moeten houden met mogelijke ongevallen, vooral omdat er een metalen handvat aan de koelkast zat. Het hof benadrukte dat de werkgever moet toezien op en moet zorgen voor een hoog veiligheidsniveau van de werkplek, vooral omdat de bijvulwerkzaamheden tot het dagelijkse werk van de werknemer behoorden.

Specifieke omstandigheden bepalen werkgeversaansprakelijkheid

Het gaat hier dus om twee enigszins vergelijkbare ongevallen met een andere uitkomst. Bij deze ongevallen kijkt de rechter naar de specifieke omstandigheden. Deze alledaagse ongevallen bevinden zich aan de ondergrens van de werkgeversaansprakelijkheid. De zorgplicht van de werkgever strekt dus in principe niet zo ver, dat deze gevallen kunnen leiden tot aansprakelijkheid van de werkgever. Het gaat vooral om de veiligheidsmaatregelen die de werkgever al getroffen heeft. Maar ook om de vraag of het ongeval zich voor zou kunnen doen in privésfeer en hoe veilig de werkplek is.
Hoe wordt dit bepaald? Door antwoord te geven op onder andere deze vragen:

  • Wat is de aard van de werkzaamheden?
  • Is het gevaar kenbaar?
  • Wat is de te verwachten oplettendheid van de werknemer?
  • Is het bezwaarlijk voor de werkgever om maatregelen te nemen?

Wij helpen u graag verder

Heeft u letsel opgelopen tijdens een ongeval op de werkplek? Of wilt u graag meer informatie?
Dan kunt u contact met ons opnemen op 0546-575988.

Deze informatie delen:

Vragen? neem dan gerust contact op:

Fleur_veenhuizen
F. Veenhuizen
Juridisch Medewerker