Skip to content

Publicaties

Staking verkoop van Babboe bakfietsen: letselrisico en vergoeding via productaansprakelijkheid?

Recentelijk meldde RTL Nieuws in een artikel dat bakfietsen van het Nederlandse merk Babboe regelmatig doormidden breken. Dit heeft geleid tot bezorgdheid over de veiligheid van deze bakfietsen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is momenteel bezig met een onderzoek om de veiligheid van deze bakfietsen te beoordelen. Als reactie op deze zorgen heeft de NVWA Babboe opgeroepen om tijdelijk te stoppen met de verkoop van hun bakfietsen en om de modellen die een ernstig veiligheidsrisico vormen, terug te roepen.

Volgens het artikel van RTL Nieuws hebben voormalig medewerkers van Babboe hun bezorgdheid geuit en verklaard dat ze vrezen voor ongevallen. Een andere oud-medewerker geeft aan verbaasd te zijn dat er nog geen doden zijn gevallen als gevolg van de gebreken in de bakfietsen. Het is een verontrustende situatie waarin de veiligheid van consumenten in het geding is door gebrekkigheid van een product. Loopt iemand letsel opgelopen wordt door een gebrekkig product? Dan kan er gekeken worden naar het vergoeden van deze schade op grond van de productaansprakelijkheid. We vertellen u hier graag meer over.

Productaansprakelijkheid

Productaansprakelijkheid houdt in dat fabrikanten of producenten verantwoordelijk zijn voor gebrekkige producten. Een product wordt als gebrekkig beschouwd als het niet de veiligheid biedt die je ervan mag verwachten. Dit wordt beoordeeld vanuit het perspectief van een gemiddelde gebruiker van het product tijdens normaal gebruik. Dit is vaak de gemiddelde consument.

In het Burgerlijk Wetboek is de productaansprakelijkheid vastgelegd. Uit artikel 6:185 BW volgt dat de producent aansprakelijk kan zijn voor schade die veroorzaakt wordt door een gebrek in het product. In datzelfde artikel worden ook uitzonderingen geformuleerd waarbij de producent niet aansprakelijk kan worden gesteld. Wanneer de producent zich kan beroepen op deze gronden, dan is de producent niet aansprakelijk voor de schade.

Product en producent uitgelegd

Het is belangrijk om te weten wat er bedoeld wordt met de begrippen product en producent. Deze begrippen worden in artikel 6:187 BW beschreven. Een product is een roerende zaak, zoals een meubel of een bakfiets. Het zijn dingen die je gemakkelijk kan verplaatsen zonder dat er grote schade ontstaat. Een huis hoort hier niet bij, omdat het op een vaste plek staat en niet verplaatst kan worden zonder dat daarbij schade ontstaat. Maar als een roerende zaak onderdeel wordt van een onroerende zaak en het is gebrekkig, dan kan dat wel voor problemen zorgen. Dan kan de producent ook aansprakelijk zijn voor deze schade.

Een producent kan de fabrikant zijn van een eindproduct, de maker van een onderdeel van het product, of zelfs iemand die enkel zijn naam of merk op het product zet. Wanneer er niet achterhaald kan worden wie de producent is, kan volgens artikel 6:187 lid 4 BW elke leverancier worden gezien als de producent, tenzij zij binnen een redelijke termijn laten weten wie de echte producent is.

Voor welke schade is de producent aansprakelijk?

Maar welke schade komt er dan in aanmerking om gecompenseerd te worden door de producent? Uit artikel 6:190 BW volgt dat de producent verantwoordelijk is voor verschillende soorten schade. Onder meer schade door overlijden of lichamelijk letsel. Dus indien u door een gebrek in het product aanzienlijke lichamelijk letsel oploopt, komt deze schade voor vergoeding in aanmerking.

Ook komt schade aan privé-eigendom voor vergoeding in aanmerking. Wanneer het gebrekkige product schade veroorzaakt aan andere producten die de consument in de privésfeer gebruikt, komen deze ook voor vergoeding in aanmerking komen. Deze schade moet dan wel hoger zijn dan € 500,–. Schade onder de € 500,– kan niet verhaald worden op de producent.

Kan Babboe aansprakelijk worden gesteld?

Indien u of bijvoorbeeld uw kind letsel oploopt door het doormidden breken van de Babboe bakfiets, dan kan Babboe aansprakelijk worden gesteld voor deze schade.

Een voorbeeld van productaansprakelijkheid kan onder andere gevonden worden in de uitspraak van de rechtbank Amsterdam van april 2020, toen een producent van een waterballonpomp verantwoordelijk werd gehouden voor letsel bij een 7-jarige jongen. Deze jongen liep blijvend oogletsel op omdat de waterballonpomp explodeerde. De producent beweerde dat er andere redenen konden zijn geweest voor de explosie, zoals het gooien met de waterballonpomp door de jongen.

De rechtbank verwierp dit argument van de producent en vond dit een onwaarschijnlijk scenario. De rechtbank oordeelde ook dat een producent er niet op mag vertrouwen dat een gebruiker altijd alle voorzorgsmaatregelen zal nemen. Dit betekent dat de producent verantwoordelijk kan worden gehouden voor letsel, zelfs als de gebruiker niet alle mogelijke voorzorgsmaatregelen heeft genomen.

Vragen? Neem contact met ons op!

Indien de NVWA vaststelt dat de bakfietsen van het merk Babboe niet aan de veiligheidsnormen voldoen, kan dit aanzienlijke consequenties hebben voor het bedrijf. Zoals eerder beschreven, kan bij letsel een beroep worden gedaan op de productaansprakelijkheid, waarbij de producent dus verplicht is om de opgelopen schade te vergoeden. Heeft u letsel opgelopen door een gebrekkig product? Neem dan gerust contact met ons op: 0546 – 575988.

Deze informatie delen:

Vragen? neem dan gerust contact op:

Julian Abma
mr. J. Abma
Juridisch Medewerker