Skip to content

Publicaties

Bereikbaarheidsdiensten tellen als arbeidstijd

Bereikbaarheidsdiensten zijn arbeidstijd

Veel Nederlanders hebben ermee te maken; bereikbaarheidsdiensten, ook wel consignatiediensten genoemd. Een werknemer ontvangt een kleine vergoeding voor het feit dat hij ieder moment opgeroepen kan worden om te werken. De Hoge Raad oordeelde onlangs over de vraag of bereikbaarheidsdiensten onder arbeidstijd vallen.

Volgens de Hoge Raad is er per definitie sprake van arbeidstijd wanneer een werknemer aanzienlijk wordt beperkt om zijn of haar bereikbaarheidsdienst vrijelijk in te vullen. Hierbij speelt de reactietijd een belangrijke rol. Hoe korter de reactietijd, hoe eerder het kwalificeert als arbeidstijd. De kans dat een werknemer wordt opgeroepen is hierbij niet relevant.

Wat betekent het kwalificeren van de duur van een bereikbaarheidsdienst als arbeidstijd ongeacht of de werknemer daadwerkelijk is opgeroepen? Dit heeft grote gevolgen voor zowel werkgevers als werknemers. Als een cao van toepassing is waarin de vergoeding voor bereikbaarheidsdiensten is opgenomen, dan is de vergoeding in algemene zin veelal beperkt. Wanneer een bereikbaarheidsdienst als arbeidstijd wordt gekwalificeerd, heeft een werknemer recht op het volledige loon. Dit loopt al snel in de papieren.

Wilt u meer weten over de gevolgen voor uw situatie? De arbeidsrechtadvocaten van MulderVanGeel kunnen u hierover adviseren. Heeft u hier, of een ander juridisch onderwerp een vraag, schroom niet en bel 0546 575 988 of mail naar tenfeld@muldervangeel.nl

 

Deze informatie delen:

Vragen? neem dan gerust contact op:

Simon ten Feld
mr. L.S.F. ten Feld
Advocaat (partner)