Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA)

Per 1 januari 2021 is de Wet homologatie onderhands akkoord (hierna: WHOA) inwerking getreden. Het doel van de WHOA is dat bedrijven de mogelijkheid krijgen om haar schulden te herstructureren zodat een faillissement voorkomen wordt.

Continue reading

De coronacrisis en faillissement

De coronapandemie kan grote gevolgen hebben voor de continuïteit van uw onderneming. Hoe moet u als ondernemer handelen in deze onzekere tijden?
Zo kunnen uw toeleveranciers geen gehoor meer geven en de leveringen achterwege laten waardoor u uw verplichtingen jegens uw afnemers niet meer kunt nakomen.

Continue reading