Skip to content

Publicaties

Nieuwe registratieplicht voor rechtspersonen en andere juridische entiteiten

Deze nieuwe regeling geldt o.a. voor de: bv, nv, vereniging, stichting, maatschap, vof.

Op 27 september 2020 is een nieuwe wet in werking getreden: Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten.
Op grond van deze wet zijn ondernemingen vanaf 27 september 2020 verplicht in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel duidelijk te maken wie de uiteindelijk belanghebbende is van de onderneming (de UBO). Dit is de natuurlijke persoon die de uiteindelijke eigenaar is van de onderneming of zeggenschap heeft over de onderneming (art. 10a nieuw Wwft).

Ondernemingen dienen de volgende informatie over de UBO in het Handelsregister op te nemen:
1. Burgerservicenummer;
2. Fiscaal identificatienummer van een ander land dan Nederland waarvan hij ingezetene is;
3. Naam, geboortemaand, geboortejaar, woonstaat en nationaliteit;
4. Geboortedag, geboorteplaats, geboorteland en woonadres;
5. De aard van het door de uiteindelijk belanghebbende gehouden economisch belang en de omvang van dit belang;
6. Daarnaast dienen documenten te worden gedeponeerd waaruit de bovenstaande gegevens blijken.

Mocht u vragen hebben over deze nieuwe wetgeving, neem dan gerust vrijblijvend contact op via info@muldervangeel.nl.

Deze informatie delen:

Vragen? neem dan gerust contact op: