Skip to content

Publicaties

De coronacrisis en faillissement

De coronapandemie kan grote gevolgen hebben voor de continuïteit van uw onderneming.

Hoe moet u als ondernemer handelen in deze onzekere tijden?

Zo kunnen uw toeleveranciers geen gehoor meer geven en de leveringen achterwege laten waardoor u uw verplichtingen jegens uw afnemers niet meer kunt nakomen. Ook kan het voorkomen dat u zelf in betalingsproblemen komt doordat debiteuren hun financiële verplichtingen jegens u niet meer nakomen. In beide gevallen wordt de continuïteit van uw onderneming bedreigd.

Dit zijn in de praktijk de meest voorkomende scenario’s in deze economisch onzekere tijden. Het is dus zaak deze situaties vroegtijdig op te merken en daarvoor maatregelen te treffen.

MulderVanGeel kan u bijstaan in het inventariseren van de risico’s binnen uw onderneming en u voorzien van de juiste informatie en rechtshulp.

Actuele financiële cijfers (crediteuren- en debiteurenstand) van uw onderneming zijn daarbij van belang. Op elk gewenst moment dient u in deze onzekere economische tijden inzicht te hebben in uw financiële positie, teneinde daar waar mogelijk bij te sturen.

Zo kunnen er alsdan incassobrieven aan uw debiteuren worden verzonden dan wel een ingebrekestelling (schriftelijke aanmaning) aan uw leveranciers teneinde de leveringen weer op gang te brengen. Let op dat deze maatregelen pas na enige tijd effect hebben, gezien de daarin gestelde termijnen. Dus belangrijk is tijdig met deze maatregelen te beginnen, ook al is de financiële toestand nog niet ernstig.

Mocht u – voordat de coronacrisis uitbrak – reeds betalingsproblemen kennen en is de financiële toestand door de coronapandemie alleen maar toegenomen, dan moet u wellicht gaan overwegen een (eigen) faillissement aan te vragen, ter voorkoming van bestuursaansprakelijkheid of aansprakelijkheid privé dan wel trachten om tot een schuldeisersakkoord te komen.

Daarbij is van belang dat er goed wordt gecommuniceerd naar de schuldeisers over de financiële toestand van de onderneming, waarbij alsdan betalingsonmacht wordt aangegeven. In dat kader zijn er nog diverse mogelijkheden een faillissement af te wenden. Maar ook hier is aan de orde dat u tijdig moet beginnen met het aanschrijven van de schuldeisers en trachten met deze schuldeisers betalingsregelingen te treffen dan wel een voorstel te doen ter afkoop van de openstaande schuld. Belangrijk daarbij is dat er jegens u finale kwijting wordt verleend door de schuldeisers. Anders is de schuldpositie nog niet definitief afgewikkeld en kan de schuldeiser later weer de restantvordering opeisen.

Mocht dit een gepasseerd station zijn en de schuldeisers wensen vast te houden aan hun vordering zult u niets anders kunnen dan het aanvragen van een (eigen) faillissement. Ook hier kan MulderVanGeel u voorzien van de juiste informatie en helpen het faillissement aan te vragen bij de Rechtbank.

Is eenmaal een faillissement uitgesproken dan wordt er een curator benoemd door de Rechtbank en heeft de curator de taak tot afwikkeling van het vermogen (bezittingen en schulden) van de onderneming te komen. Vanaf dat moment heeft u (als bestuurder) geen zeggenschap meer over de onderneming en is het de curator die het voor het zeggen heeft. Normaliter zal het faillissement pas eindigen indien de curator (in overleg met de rechter-commissaris van de Rechtbank) dit besluit.

Een andere wijze waarop het faillissement kan eindigen, is middels een dwangakkoord op basis van de WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord). Het akkoord kunt u enkel aanbieden aan schuldeisers die geen voorrangsrecht hebben, zijnde de concurrente schuldeisers. Bij dit akkoord dient dan ten minste de helft van deze concurrente schuldeisers met het dwangakkoord in te stemmen, waarbij deze schuldeisers ten minste de helft van de schuldenlast moeten representeren. Dit akkoord wordt ter rechterlijke goedkeuring voorgelegd aan de Rechtsbank.

Belangrijk is dat het dwangakkoord ook schuldeisers kan binden die in eerste instantie niet met het dwangakkoord hebben ingestemd.

Ook met het realiseren van een dwangakkoord kan MulderVanGeel te Almelo u adviseren.

Voor een vrijblijvend advies kunt u met MulderVanGeel contact opnemen via 0546 – 575 988.

Naast de expertise op het gebied van het ondernemingsrecht, heeft MulderVanGeel ook de advocaten in huis voor de arbeidsrechtelijke en huurrechtelijke problemen die uw onderneming kan ondervinden in deze coronacrisis.

Deze informatie delen:

Vragen? neem dan gerust contact op:

Marc van Geel
mr. M.J.J. van Geel
Advocaat (partner)