Transitievergoeding

Indien de werkgever het dienstverband opzegt, of indien de arbeidsovereenkomst wordt ontbonden dan is wettelijk de transitievergoeding verschuldigd. Voornoemde is alleen anders wanneer de beëindiging van het dienstverband de werknemer ernstig is te verwijten.

Continue reading