Skip to content

Publicaties

Waar moet ik op letten bij het verlengen van de arbeidsovereenkomst?

Als werkgever weet u hoogstwaarschijnlijk wel dat u niet onbeperkt arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd met uw werknemers kunt sluiten. Op enig moment ontstaat er dan vanzelf een vast contract. Wilt u weten waar u op moet letten bij het verlengen van een arbeidsovereenkomst, lees dan verder.

Het verlengen van een arbeidsovereenkomst, zó is het wettelijk geregeld

Op dit moment is het verlengen van een arbeidsovereenkomst wettelijk als volgt geregeld.

  • Bij 2 of meer arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die elkaar binnen 6 maanden opvolgen en samen langer duren dan 24 maanden, eindigt de arbeidsovereenkomst niet meer vanzelf. Deze overeenkomst is een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd geworden. Wordt een jaarcontract dus opgevolgd door een contract van 18 maanden, dan eindigt de laatste overeenkomst niet na afloop van die periode maar is er een vast contract ontstaan.
  • Wanneer 3 of meer arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd elkaar hebben opgevolgd met tussenpozen van ten hoogste 6 maanden, dan geldt de laatste arbeidsovereenkomst als aangegaan voor onbepaalde tijd.

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) en het verlengen van een arbeidsovereenkomst

Per 1 januari 2020 wordt deze regeling iets aangepast, namelijk door de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Wilt u meer weten over deze nieuwe wetgeving, lees dan hier verder. Onder de WAB wordt de genoemde periode van 24 maanden verlengd tot 36 maanden. Maar wat gebeurt er met arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die de komende maanden nog worden afgesloten en dus nog doorlopen na 1 januari 2020? Eigenlijk is het antwoord heel simpel: de nieuwe regels zijn na 1 januari 2020 onmiddellijk van toepassing. Aan de hand van twee voorbeelden wordt dit duidelijk.

Voorbeeld 1

De eerste arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (van 6 maanden) is aangegaan van 1 april tot 1 oktober 2018. Deze wordt verlengd met een tweede arbeidsovereenkomst voor de duur van 12 maanden en eindigt dan ook per 1 oktober 2019. Vervolgens wordt deze overeenkomst opgevolgd door een derde arbeidsovereenkomst, die eindigt per 1 oktober 2020. Ook al is er nu een keten ontstaan van 2,5 jaar, de laatste arbeidsovereenkomst eindigt nog steeds per 1 oktober 2020. Immers, op 1 januari 2020 is de periode van 24 maanden nog niet verstreken en vanaf dan geldt de termijn van 36 maanden. Dit is anders in het volgende voorbeeld.

Voorbeeld 2

Op 1 oktober 2017 wordt een jaarcontract afgesloten die eindigt per 1 oktober 2018. Deze wordt verlengd met een tweede arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor de duur 12 maanden. Deze arbeidsovereenkomst eindigt dan ook per 1 oktober 2019 en wordt vervolgens opnieuw met een jaar verlengd. Nu de periode van 24 maanden op 1 oktober 2019 wordt overschreden, eindigt deze arbeidsovereenkomst in 2020 niet meer vanzelf. Er is al op 1 oktober 2019 een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaan.

2 of meer arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd aangaan

Kortom, als werkgever kunt u met een werknemer gerust 2 of meer arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd aangaan – zolang de huidige termijn van 24 maanden maar niet al op 1 januari 2020 wordt overschreden. Is dat pas na 1 januari 2020 het geval, dan eindigt een derde arbeidsovereenkomst met een einddatum na 1 januari 2020 vanzelf.

Heeft u vragen over het verlengen van een arbeidsovereenkomst?

Heeft u vragen over het verlengen van een arbeidsovereenkomst? U kunt hiervoor contact opnemen met mr. P.H.A. (Pieter) Mulder. Hij is bereikbaar op telefoonnummer (0546) 57 59 88. U kunt uw vraag ook mailen naar mulder@muldervangeel.nl.

Deze informatie delen:

Vragen? neem dan gerust contact op: