Skip to content

Publicaties

Vernietiging arbeidsovereenkomst wegens bedrog mogelijk aldus Hoge Raad 7 februari 2020

De Hoge Raad heeft op 7 februari 2020 geoordeeld dat een werkgever de arbeidsovereenkomst met een beroep op ‘bedrog’ met terugwerkende kracht kan vernietigen, indien de werknemer heeft gelogen over diploma’s en lidmaatschappen van specialistenverenigingen.

Concreet betekent dit bovendien dat de werkgever het loon kan terugvorderen omdat dit onverschuldigd is betaald. De arbeidsovereenkomst is immers met terugwerkende kracht vernietigd. Voornoemde ligt genuanceerder indien de arbeid die de werknemer heeft verricht wel waarde heeft gehad.

Het arrest is met de volgende link te openen: https://lnkd.in/dDcfzia

Deze informatie delen:

Vragen? neem dan gerust contact op:

Simon ten Feld
mr. L.S.F. ten Feld
Advocaat (partner)