Skip to content

Publicaties

Beslag en executie, een voorbeeld uit de praktijk

Beslag- en executierecht is een spannend en afwisselend rechtsgebied. De ene keer komt het in beeld nadat er een vonnis is gewezen en met dit vonnis eindelijk betaling of levering kan worden afgedwongen. Vaker wordt er al beslag gelegd vóórdat een procedure wordt gestart. Dit moet regelmatig op stel en sprong gebeuren en er is meestal maar één kans om het goed te doen. Zo ook in het geval van de frauderende bedrijfsleider.

Door toeval rees bij een werkgever het vermoeden dat de bedrijfsleider zaken en geld verduisterde. Het vermoeden werd al binnen enkele dagen bevestigd toen bleek dat facturen op handige wijze het bankrekeningnummer van de bedrijfsleider bevatten. Ook bleken klanten leveringen al te hebben betaald, terwijl de bijbehorende factuur ontbrak. De schade bedroeg ruim € 100.000,-.

De werkgever meldde zich bij ons. Tot dat moment had de werknemer nog geen idee dat hij tegen de lamp was gelopen. Samen met de werkgever en de deurwaarder besloten wij hiervan gebruik te maken.

Om de schade voor de werkgever te beperken, werd besloten beslag te leggen op zoveel mogelijk bezittingen en mogelijke bankrekeningen van de werknemer. Ondersteund door verschillende bewijsstukken werd een verzoekschrift opgesteld waarin de rechter werd verzocht werkgever toe te staan om op alle zaken en gelden beslag te leggen. Binnen 24 uur werd die toestemming door de rechter verleend. Ondertussen was de deurwaarder al verzocht zich voor het beslag gereed te maken en daarvoor ook de politie en een hulpofficier van justitie stand-by te hebben. Zij bleken al de volgende dag beschikbaar te zijn om te assisteren bij het betreden van de woning van de werknemer.

Het plan was als volgt. De werknemer werd verzocht zich om 9.00 uur bij de directie te melden. Daar werd hij voor het eerst geconfronteerd met de beschuldigingen van verduistering en/of diefstal. Geconfronteerd met verschillende facturen en boekingen naar zijn bankrekeningnummer kon werknemer uiteindelijk niet anders dan bekennen. Ondertussen stonden ook om 9.00 uur de deurwaarder en zijn collega’s bij diverse banken om beslag te leggen op de bankrekeningnummers. Op datzelfde moment werd op het deurwaarderskantoor beslag gelegd op de woning van de werknemer, omdat de verwachting was dat deze – gezien de hoogte van de hypotheek – overwaarde bevatte. De werknemer moest zijn auto van de zaak inleveren en hij werd door één van de directeuren naar huis gebracht. Daar waren de deurwaarder en een hulpofficier inmiddels gearriveerd om beslag te leggen op de aanwezige inboedel. Hierdoor was voor werkgever in ieder geval zoveel vermogen als mogelijk veiliggesteld, vooruitlopend op een nog te verkrijgen vonnis waarin de werknemer werd veroordeeld tot terugbetaling van alle schade.

Tot een procedure is het nooit gekomen. Familieleden bleken bereid nog diezelfde week € 50.000,- te betalen in ruil voor opheffing van de beslagen op de bankrekeningen. Daardoor kwam er opnieuw zo’n € 50.000,- vrij, wat nog diezelfde week aan werkgever werd uitgekeerd. Werkgever zag daarna af van een procedure, vooruitlopend op de door de werknemer gewenste verkoop van zijn woning. De verwachting was dat de woning snel verkocht zou worden, om de overwaarde te gelde te maken. Werkgever was bereid werknemer die gelegenheid te geven. Conform verwachting werd de woning spoedig verkocht en al binnen acht weken aan de koper geleverd. Een flink deel van de overwaarde werd eveneens aan werkgever overgemaakt.

Op deze manier werd werkgever grotendeels gecompenseerd voor de door hem geleden schade, zónder verzeild te raken in een kostbare en langdurige procedure. Werknemer kreeg de gelegenheid om zijn schuld aan de werkgever af te lossen, zónder procedures en aangiftes bij de politie. De deurwaarder en MulderVanGeel Advocaten waren tot slot weer een mooi verhaal rijker.

Heeft u vragen over beslag en executie?

Heeft u na het lezen van dit praktijkverhaal vragen over een openstaande vordering, een incassotraject of over beslag- en executierecht? Neem dan contact op met mr. P.H.A. (Pieter) Mulder. Hij is bereikbaar op telefoonnummer (0546) 57 59 88. U kunt uw vraag ook mailen naar mulder@muldervangeel.nl.

Deze informatie delen:

Vragen? neem dan gerust contact op: