Skip to content

Publicaties

Wijziging partneralimentatie per 1 januari 2020 (Wetsvoorstel herziening partneralimentatie)

Per 1 januari 2020 wordt de duur van de partneralimentatie verkort: van twaalf jaar naar vijf jaar. Gaat u scheiden? Dan maakt het voor de duur van de alimentatie uit of u dat nog in 2019 doet of daarna. De nieuwe wet geldt namelijk voor scheidingen vanaf 1 januari 2020. Is het verzoekschrift vóór 1 januari 2020 ingediend, dan gelden de huidige termijnen. Ook wanneer er al een alimentatiebedrag is vastgesteld gelden de huidige maximale termijnen.

Wat gaat er veranderen in de partneralimentatie?

Voor scheidingen vanaf 1 januari 2020 wordt de duur van de partneralimentatie teruggebracht tot de helft van de duur van het huwelijk, met een maximum termijn van vijf jaar. Hierop worden drie uitzonderingen gemaakt.

  1. Zijn er uit het huwelijk kinderen geboren, dan eindigt het recht op partneralimentatie als het jongste kind twaalf jaar wordt.
  2. Als het huwelijk minimaal vijftien jaar heeft geduurd en de alimentatiegerechtigde binnen tien jaar AOW krijgt, dan loopt de alimentatieverplichting minimaal tot aan de AOW-leeftijd (dus maximaal tien jaar).
  3. Voor ex-partners die geboren zijn op of voor 1 januari 1970 , die pas over meer dan tien jaar AOW krijgen én bij wie het huwelijk langer heeft geduurd dan vijftien jaar, geldt een overgangsregeling. De alimentatieduur is in dat geval maximaal tien jaar. Deze uitzondering komt over zeven jaar te vervallen.

De nieuwe wet voorziet in een zogenaamde hardheidsclausule, waardoor de rechter de mogelijkheid heeft om in schrijnende gevallen een langere termijn dan vijf jaar toe te wijzen. Ook hebben partners de mogelijkheid om in onderling overleg een andere termijn af te spreken.

Fiscale aftrek partneralimentatie

De komende jaren verandert ook de fiscale aftrek van de partneralimentatie. Nu is de betaalde partneralimentatie nog aftrekbaar tegen maximaal 51,75 procent. Dit tarief daalt geleidelijk naar 37,05 procent in 2023. Deze wijziging geldt ook voor lopende alimentatieverplichtingen. Het is goed mogelijk dat u door deze wijziging straks niet langer in staat bent om de vastgestelde bijdrage te betalen. In dat geval is het belangrijk dat u op tijd een wijziging van de alimentatie verzoekt.

Scheiden in 2019 of 2020

Gezien de aankomende wijzigingen maakt het zeker uit of u in 2019 of 2020 een verzoek tot echtscheiding indient. Afhankelijk van uw positie – dus: alimentatieplichtige of alimentatiegerechtigde – kan een alimentatieregeling financieel gunstiger of juist ongunstiger voor u uitpakken.

Meer weten over de wijziging in partneralimentatie

Wilt u weten wat de nieuwe wetgeving voor u betekent? Wilt u weten of de reeds vastgestelde alimentatie nog aan de wettelijke maatstaven voldoet? Of wilt u een herberekening laten maken? U kunt hiervoor contact opnemen met onze familierecht advocaat, mr. K.M. (Katinka) Kuipers-ten Voorde. Zij is bereikbaar op telefoonnummer (0546) 57 59 88. U kunt uw vraag ook mailen naar tenvoorde@muldervangeel.nl.

Deze informatie delen:

Vragen? neem dan gerust contact op: