Skip to content

Publicaties

Wie mag bij een scheiding in de woning blijven wonen?

Het is een veel voorkomende vraag: wie mag tijdens (en na) de scheidingsprocedure in de woning blijven wonen? Betreft het een gemeenschappelijke woning (en gaat het dus om mede-eigendom), dan hebben u en uw partner beide evenveel recht om in de woning te verblijven. U kunt de ander niet eenzijdig van het medegebruik uitsluiten – denk aan het veranderen van de sloten, waardoor uw partner geen toegang tot de woning meer heeft.

Gebruiksrecht echtelijke woning

Is de situatie niet langer houdbaar en lukt het niet om in overleg afspraken te maken over wie in de woning blijft, dan maakt de rechter een (tijdelijke) beslissing voor u. De rechter bepaalt in dat geval wie – voor de duur van de (echtscheidings)procedure – in de woning mag blijven wonen en wie de woning moet verlaten. In de definitieve echtscheidingsbeschikking kent de rechter het gebruiksrecht aan u of aan uw partner toe. Deze beschikking kan voortduren tot zes maanden na de echtscheiding.

Wie mag er in de woning blijven wonen?

Voordat hij een beslissing neemt, maakt de rechter een belangenafweging. Het uitgangspunt is dat de kinderen, voor zover mogelijk, in hun vertrouwde omgeving moeten blijven wonen. Een belangrijke vraag is dan ook wie de zorg en opvoeding van de kinderen (grotendeels) op zich neemt. Ook de financiële mogelijkheden van u en uw partner én de vraag wie het meest belang heeft bij het gebruik van de woning (denk aan een aangepaste woning of een woning met kantoor aan huis), komen aan bod. Wellicht is het voor één van u mogelijk om elders onderdak te vinden. Degene die de woning moet verlaten kan in sommige gevallen een financiële vergoeding (lees: een gebruiksvergoeding) vragen als compensatie voor het gebruik van zijn of haar deel van de woning.

Overname door één van de echtgenoten

Gedurende de echtscheidingsprocedure wordt bekeken of u of uw partner de woning wil overnemen. Is dit het geval, dan wordt gekeken of de overname ook gefinancierd kan worden. Toedeling van de eigen woning aan één van u gebeurt vaak onder de voorwaarde dat de hypotheekverstrekker de ander moet ontslaan uit zijn of haar hoofdelijke aansprakelijkheid voor de hypotheek. Slaagt de financiering niet, dan moet de woning verkocht worden.

Zoekt u een echtscheidingsadvocaat?

Ligt u in scheiding en vindt u dat uw partner de woning moet verlaten? Denk dan goed na over de consequenties, onder meer ten aanzien van de zorg voor de kinderen en op financieel gebied. Wij denken graag met u mee. Voor vragen over en begeleiding bij uw echtscheiding kunt u contact opnemen met onze echtscheidingsadvocaat, mr. K.M. (Katinka) Kuipers-ten Voorde. Zij is bereikbaar op telefoonnummer (0546) 57 59 88. U kunt uw vraag ook mailen naar tenvoorde@muldervangeel.nl.

Deze informatie delen:

Vragen? neem dan gerust contact op: