Skip to content

Publicaties

Wanneer heeft u recht op partneralimentatie? Moet ik partneralimentatie betalen na scheiding?

Heeft u of uw partner na de echtscheiding niet voldoende inkomsten om van te leven en kunnen deze inkomsten ook niet in redelijkheid verdiend worden, dan heeft de ander de plicht om bij te dragen in de kosten. De wet voorziet alleen in partneralimentatie voor ex-gehuwden en geregistreerd partners. Ex-samenlevers hebben geen recht op partneralimentatie, tenzij dat recht expliciet is opgenomen in een samenlevingscontract.

Wat is de hoogte van de partneralimentatie?

U kunt met uw partner afspraken maken over de hoogte van de alimentatie. Lukt dit niet, dan stelt de rechter een bedrag vast. Bij het vaststellen van de hoogte van de partneralimentatie wordt enerzijds vastgesteld welk bedrag u (of uw partner) nodig heeft. Er wordt dus gekeken naar de behoefte. Anderzijds wordt bekeken wat u of uw partner kan betalen. Er wordt dus ook gekeken naar de draagkracht. Wilt u weten waar u aan toe bent en welk bedrag redelijkerwijs door u of uw partner kan worden betaald? Wij geven u graag duidelijkheid met een alimentatieberekening.

Partneralimentatie afkopen

Het is ook mogelijk om de partneralimentatie af te kopen. Dit moet vastgelegd worden in een overeenkomst (lees: een convenant) en brengt een aantal (fiscale) gevolgen met zich mee.

Wat is de duur van de partneralimentatie?

Op grond van de huidige wet is de alimentatieduur maximaal twaalf jaar. In overleg of bij gerechtelijke uitspraak kan er een kortere periode worden vastgesteld. Of hiervoor aanleiding is, is mede afhankelijk van de omstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan uw verdiencapaciteit, uw opleiding en uw leeftijd. Maar let op: vanaf 1 januari 2020 wijzigt de wet. Onder de nieuwe wet wordt de duur van de partneralimentatie na echtscheiding ingekort naar maximaal vijf jaar. De nieuwe wet geldt alleen voor nieuwe scheidingen. Is het verzoekschrift (tot echtscheiding) voor 1 januari 2020 bij de rechtbank ingediend, dan geldt de huidige maximale termijn.

Wanneer komt partneralimentatie te vervallen?

Ontmoet u op een gegeven moment een nieuwe partner met wie u gaat samenwonen ‘als ware u gehuwd’, dan komt de partneralimentatie te vervallen – tenzij u en uw ex-partner een andere afspraak hebben gemaakt. De partneralimentatie stopt ook als u of uw ex-partner zelf weer voldoende inkomsten heeft om van te leven.

Wijziging van de partneralimentatie

Verandert er iets in uw situatie of in die van uw ex-partner en heeft dit effect op de behoefte of/en de draagkracht? Dit kan reden zijn om de alimentatie te wijzigen. Heeft u in onderling overleg nieuwe afspraken gemaakt, moeten deze ook vastgelegd worden. Komt u niet tot overeenstemming, dan kunt u een verzoekschrift tot wijziging van de alimentatie indienen bij de rechtbank.

Indexering van de partneralimentatie

De partneralimentatie wordt jaarlijks aangepast aan de loonstijgingen. Dit wordt de indexering van alimentatie genoemd. Ieder jaar wordt in november door de overheid het percentage vastgesteld waarmee de bedragen voor partneralimentatie per 1 januari van het nieuwe jaar worden verhoogd.

Belastingaangifte bij partneralimentatie

Ontvangt u partneralimentatie, dan moet u deze bijdrage in uw aangifte inkomstenbelasting opgeven als inkomen. Betaalt u partneralimentatie, dan mag u de alimentatie in uw aangifte inkomstenbelasting aftrekken. Het aftrektarief wordt vanaf 2023 verlaagd. Dit is opgenomen in het belastingplan 2019. De verlaging van het aftrektarief kan gevolgen hebben voor de hoogte van de alimentatie. Er wordt bij de vaststelling van de hoogte van de alimentatie namelijk rekening gehouden met het fiscale voordeel van de aftrekpost voor partneralimentatie. Aangezien het fiscale voordeel lager wordt, stijgen de maandelijkse lasten voor de partner die alimentatie betaalt. Om te kijken of de alimentatie nog wel voldoet aan de wettelijke maatstaven, kunt u door ons een herberekening laten maken.

Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) inschakelen

Voldoet uw ex-partner de bijdrage niet of niet volledig, dan kunt u kosteloos het LBIO inschakelen.

Zoekt u een hulp bij partneralimentatie?

Voor vragen over en begeleiding bij de partneralimentatie kunt u contact opnemen met onze familierecht advocaat, mr. K.M. (Katinka) Kuipers-ten Voorde. Zij is bereikbaar op telefoonnummer (0546) 57 59 88. U kunt uw vraag ook mailen naar tenvoorde@muldervangeel.nl.

Deze informatie delen:

Vragen? neem dan gerust contact op: