Skip to content

Publicaties

Te hoge servicekosten in de huurovereenkomst?

Recentelijk heeft de Hoge Raad bepaald dat een huurder van geliberaliseerde woonruimte ook nádat de huurovereenkomst is gesloten, de hoogte van de servicekosten ter toetsing aan de rechter kan voorleggen. De rechter kan de servicekosten vervolgens lager vaststellen.

Wat zijn servicekosten?

Servicekosten zijn kosten die een verhuurder bij de huurder in rekening brengt voor bijvoorbeeld de meubilering en stoffering van de woning, het schoonhouden van gezamenlijke gedeelten en bijvoorbeeld het ophalen van vuilnis.

Geliberaliseerde huurwoning

Bij een geliberaliseerde huurwoning is de huurprijs bij het sluiten van de overeenkomst hoger dan de geldende huurliberalisatiegrens. In 2020 ligt de huurliberalisatiegrens op een huurprijs van meer dan € 737,14 per maand.

Huurder mag de hoogte van de servicekosten laten toetsen

Op 30 oktober 2018 heeft het hof Amsterdam geoordeeld dat bij geliberaliseerde huur het aan partijen is om afspraken te maken over de hoogte van de servicekosten. Het Hof oordeelde dat er geen sprake hoeft te zijn van een relatie tussen de hoogte van de servicekosten en de werkelijke kosten. De huurder in kwestie diende de overeengekomen hoge servicekosten volledig te betalen.

Tegen deze uitspraak is de huurder in cassatie gegaan. De Hoge Raad heeft de uitspraak van het hof Amsterdam vernietigd. De wet verplicht een verhuurder om jaarlijks aan de huurder een overzicht te verstrekken met de in rekening gebrachte nutsvoorzieningen en servicekosten. Wanneer de huurder het vervolgens niet eens is met de door hem of haar betaalde servicekosten, kan de huurder ondanks de in de huurovereenkomst gemaakte afspraken, de hoogte van de servicekosten ter toetsing voorleggen aan de rechter. De rechter mag de servicekosten vervolgens vaststellen op een bedrag dat in overeenstemming is met de wettelijke voorschriften of met hetgeen wat als een redelijke vergoeding voor de geleverde zaken en diensten kan worden beschouwd.

Conclusie

Bent u zelf verhuurder, of huurt u een woning? Wees u dan bewust van uw wettelijke rechten en verplichtingen. Zorg voor heldere en redelijke contractuele afspraken omtrent de servicekosten, zodat u niet voor vervelende onverwachtse verrassingen komt te staan.

Voor al uw huurrechtelijke vragen kunt u contact opnemen met één van onze huurrechtspecialisten op 0546-57 59 88 of info@muldervangeel.nl.

Deze informatie delen:

Vragen? neem dan gerust contact op:

Simon ten Feld
mr. L.S.F. ten Feld
Advocaat (partner)