Skip to content

Publicaties

Op 21 september 2021 heeft het Hof Amsterdam opnieuw arrest gewezen

Op 21 september 2021 heeft het Hof Amsterdam opnieuw arrest gewezen (te lezen via deze link: https://ap.lc/R1msH) waarbij is geoordeeld dat sprake is van een arbeidsovereenkomst terwijl partijen op papier anders hadden beoogd. In deze zaak ging het om Helplink, zijnde een platform die vraag (een huishouden (particulier)) en aanbod (de schoonmaker) op het gebied van schoonmaakwerkzaamheden bij elkaar brengt.

De schoonmaker meldt zich aan op het Platform en dient daarbij de algemene voorwaarden horende bij het platform te accepteren. De schoonmaker mag vervolgens zelf het tarief, de exacte werkzaamheden, het tijdstip en de dagen waarop wordt gewerkt in overleg met de vrager (het huishouden) bepalen.

De vraag is hoe deze constructie juridisch moet worden gekwalificeerd. In eerste aanleg oordeelde de kantonrechter dat geen sprake is van een arbeidsovereenkomst tussen de schoonmaker en het Platform (Helplink) omdat partijen dat niet hadden beoogd en omdat geen sprake is van gezag. De kantonrechter oordeelde daarentegen dat er wel sprake was van een arbeidsovereenkomst tussen het huishouden en de schoonmaker (uit hoofde van de Regeling dienstverlening aan huis).

Het Hof oordeelt dat Helplink geldt als uitzendwerkgever en het huishouden als inlener. De schoonmaker verricht immers Arbeid ten behoeve van het huishouden waarbij Helplink financieel baat heeft. Het directe gezag (leiding en toezicht) wordt door het huishouden uitgeoefend en het formele gezag door Helplink middels het Platform waarvandaan de schoonmaker ter beschikking wordt gesteld.

Het arrest is absoluut de moeite waard om te lezen en het zal aanleiding vormen voor veel meer procedures. Het arrest ziet immers op de juridische verhouding tussen de arbeidskracht, het platform en het huishouden waar wordt gewerkt en het ziet nog maar deels op de (fiscale) vorderingen die hieruit voortvloeien.

In de moderne samenleving wordt het internet meer en meer gebruikt om ook op het gebied van arbeid vraag en aanbod te koppelen en is er sprake van een blijvende zoektocht naar flexibele arbeidsverhoudingen (mede omdat nog steeds geen goed alternatief is vastgelegd voor de afgeschafte VAR). Partijen vinden daarbij soms creatieve oplossingen maar worden vervolgens veelal door de rechtspraak teruggefloten.

Wilt uw weten wat dit arrest mogelijk voor u kan betekenen, of hebt u anderszins vragen op het gebied van het arbeidsrecht, huurrecht, ondernemingsrecht, contractenrecht, letselschade en/of personen & familierecht. Vraag naar onze gespecialiseerde advocaten www.muldervangeel.nl of bel 0546 575 988.

Deze informatie delen:

Vragen? neem dan gerust contact op:

Simon ten Feld
mr. L.S.F. ten Feld
Advocaat (partner)