Skip to content

Publicaties

Nieuwe registratieplicht voor rechtspersonen

Bv, nv, vereniging, stichting, maatschap, vof.

Op 27 september van dit jaar treedt een nieuwe wet in werking:

Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten.
Op grond van deze wet zijn rechtspersonen vanaf 27 september 2020 verplicht in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel duidelijk te maken wie de uiteindelijk belanghebbende is van de rechtspersoon (de UBO). Dit is de natuurlijke persoon die de uiteindelijke eigenaar is van de rechtspersoon of zeggenschap heeft over de rechtspersoon (art. 10a nieuw Wwft).

Rechtspersonen dienen de volgende informatie over de UBO in het Handelsregister op te nemen:
1. Burgerservicenummer;
2. Fiscaal identificatienummer van een ander land dan Nederland waarvan hij ingezetene is;
3. Naam, geboortemaand, geboortejaar, woonstaat en nationaliteit;
4. Geboortedag, geboorteplaats, geboorteland en woonadres;
5. De aard van het door de uiteindelijk belanghebbende gehouden economisch belang en de omvang van dit belang;
6. Daarnaast dienen documenten te worden gedeponeerd waaruit de bovenstaande gegevens blijken.

Mocht u vragen hebben over deze nieuwe wetgeving, neem dan gerust vrijblijvend contact op via holtrop@muldervangeel.nl.

Deze informatie delen:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Vragen? neem dan gerust contact met mij op:

advocaat-holtrop
mr. L. Holtrop
Advocaat