Skip to content

Publicaties

Nieuw toegetreden letselschadeadvocaat bij MulderVanGeel wil drempel om advocaat in te schakelen verlagen

ALMELO – Per 1 oktober 2020 is mr. Chris Harmsen (34) als advocaat en partner toegetreden tot MulderVanGeel advocaten en bedrijfsadviseurs in Almelo. Chris heeft inmiddels 10 jaar ervaring met letselschadezaken en was de afgelopen jaren letselschadeadvocaat bij een groot kantoor in Enschede. Met de komst van Chris als erkend LSA-letselschadeadvocaat bouwt MulderVanGeel advocaten verder aan een laagdrempelige advisering van ondernemers en particulieren op diverse rechtsgebieden.

Veel slachtoffers denken ten onrechte dat ze zelf opdraaien voor de kosten van een letselschadeadvocaat.

Over letselschade is veel onbekend. Er bestaan talloze misverstanden en onduidelijkheden. Een letselschadeadvocaat inschakelen in de onderhandelingsfase is voor ieder slachtoffer rijk of arm, gewoon mogelijk in Nederland. Dat is bij wet goed geregeld. In de wet staat dat de aansprakelijke partij de buitengerechtelijke kosten moet betalen. Dat zijn alle kosten die redelijkerwijs noodzakelijk zijn om een schadevergoeding te verkrijgen. Hieronder vallen bijvoorbeeld de kosten om de aansprakelijkheid vast te stellen, maar ook kosten om verdere schade te voorkomen.

Niet iedereen weet dat een letselschadeadvocaat er is voor álle letselzaken.

LSA-advocaten zijn dé specialisten op het gebied van letselschade. Nu MulderVanGeel een eigen LSA-letselschadeadvocaat in huis heeft, kan een partij die (terecht of onterecht) zelf aansprakelijk is gesteld, zich met raad en daad laten bijstaan door Chris.

Geen eenvoudige taak om de schade in kaart te brengen.

Een letselschadetraject kan in sommige gevallen complex en tijdrovend zijn. Niet alleen door veranderende wetgeving, maar ook door juridische, praktische en financiële kwesties die om specialistische kennis en ervaring vragen. Vooral de vraag of het letsel en de schade het gevolg zijn van het ongeval (het causaal verband), is ingewikkelde materie. Een extra reden om letselschade over te laten aan advocaten.

Alleen een letselschadeadvocaat kan een zaak zélf voor de rechter brengen.

Er zijn veel partijen die zich met letselschade bezighouden, maar veel slachtoffers weten niet dat alleen een letselschadeadvocaat een zaak zélf voor de rechter kan brengen. Mocht uiteindelijk blijken dat de gang naar de rechter vereist is om het maximale resultaat te behalen dan hoeft het slachtoffer niet opnieuw zijn verhaal uit te leggen aan wéér een andere belangenbehartiger. Letselschaderegelaars, letselschade-experts en letselschadespecialisten mogen niet procederen. Tijdens het hele traject is de letselschadeadvocaat het aanspreekpunt. Van begin tot eind. Dat geeft rust en ruimte voor herstel. Bovendien staat een slachtoffer met een advocaat achter zich van begin af aan sterker in de onderhandelingen met de wederpartij.

Altijd kiezen voor een eigen professionele belangenbehartiger.

Doorgaans stelt de wederpartij zich coulant op en biedt zelfs vergoeding aan voor posten waar het slachtoffer zelf niet bekend mee is. Het slachtoffer denkt al gauw dat de schade goed geregeld is en vindt het niet nodig is om een professionele belangenbehartiger in te schakelen. Dat kan een grote valkuil zijn.

Eens geregeld blijft geregeld.

Slachtoffers van letselschade zijn vaak kwetsbaar en willen hun zaak graag snel achter zich laten. Begrijpelijk. Maar wat als na een aantal jaren blijkt dat de schade veel hoger of langduriger is dan het slachtoffer in eerste instantie dacht. Er is geen weg terug als achteraf blijkt dat het onverstandig was de letselschade zelf met de verzekeraar te regelen.

Radar: “55% van de slachtoffers voelt zich benadeeld door de aanpak van verzekeraars”.

Naar aanleiding van een onderzoek naar letselschade uitgevoerd door Radar i.s.m. de Samenwerkende Slachtoffer Organisaties Letselschade (SSOL) meldt Radar in de uitzending van 30 augustus dat zo’n 55% van de slachtoffers zich eerder dader voelt door de wijze waarop zij door de verzekeraars worden behandeld. Daarnaast geven veel mensen in het onderzoek aan dat zij (bovenop het letsel van het ongeluk) psychisch of financieel nadeel oplopen door de manier waarop de zaak wordt afgehandeld.

Dat is frustrerend en had wellicht voorkomen kunnen worden als het slachtoffer van begin af aan de zaak in handen had gegeven van een letselschadeadvocaat. Alleen als zeker is dat het slachtoffer licht letsel heeft opgelopen en daarvan binnen afzienbare tijd zonder blijvende klachten herstelt, kan letselschade zonder professionele juridische bijstand geregeld worden. In alle andere gevallen is het devies: bij twijfel altijd kiezen voor een eigen professionele belangenbehartiger.

Chris is mobiel bereikbaar voor een advies

Om de drempel te verlagen kan vanaf 1 oktober iedereen die te maken heeft met letselschade Chris rechtstreeks bellen voor een advies. Pas na het intakegesprek kan letselschadeadvocaat Chris daadwerkelijk bepalen of hij de zaak kan behandelen.

Over MulderVanGeel advocaten en bedrijfsadviseurs

MulderVanGeel is een in Almelo gevestigd advocatenkantoor met advocaten uit de hele regio. Laagdrempelig, transparant en toegankelijk. Geen onnodig uitgebreide memo’s en kostbare uiteenzettingen, maar een kantoor met de intentie om snel te schakelen en te komen tot praktische en werkbare oplossingen voor een juridisch probleem of geschil. Het kantoor richt zich op arbeidsrecht, contracten, ondernemingsrecht, huurrecht, incasso, familierecht en erfrecht en vanaf 1 oktober ook op letselschade.

=============================

Noot voor de redactie

Bron Radar: https://radar.avrotros.nl/testpanel/uitslagen/item/extra-leed-letselschadeslachtoffers-door-slechte-afhandeling-schadezaak/
Het onderzoek naar letselschade is een samenwerking tussen Radar en de Samenwerkende Slachtoffer Organisaties Letselschade (SSOL).

MulderVanGeel advocaten en bedrijfsadviseurs

Voor meer informatie kunt u contact opnemen
mr. Chris Harmsen, Letselschadeadvocaat
harmsen@muldervangeel.nl
06-15 19 51 60

Contact

Bedrijvenpark Twente 427
7602 KM Almelo
0546 – 575988
0546 – 577784
info@muldervangeel.nl
www.muldervangeel.nl

Rechtsgebieden:

Arbeidsrecht
Contracten
Ondernemingsrecht
Huurrecht
Incasso
Familierecht en Erfrecht
Letselschade

Deze informatie delen:

Vragen? neem dan gerust contact op: