Skip to content

Publicaties

Moet ik kinderalimentatie betalen en zo ja, welk bedrag?

Bij een echtscheiding bent u wettelijk verplicht om afspraken te maken over uw kinderen. De kinderalimentatie behoort tot één van deze afspraken. Het doel van kinderalimentatie is ervoor zorgen dat er voor het kind zo weinig mogelijk verandert. De leefsituatie moet er zo min mogelijk op achteruit gaan.

Duur van de alimentatieverplichting wat betreft kinderalimentatie

In de wet staat dat u een onderhoudsplicht heeft totdat uw kind 21 jaar wordt. Tot die tijd bent u verplicht om bij te dragen aan de kosten van levensonderhoud en studie, ongeacht of uw kind wel of niet thuis woont. Dit kan anders zijn als uw kind 18 jaar of ouder is en zelf inkomsten heeft.

Kinderalimentatie na 21 jaar

Wordt uw kind 21 jaar, dan eindigt de wettelijke plicht tot het betalen van kinderalimentatie. Dit is alleen anders wanneer uw kind kan aantonen dat hij of zij zelf niet in zijn of haar levensonderhoud kan voorzien en dus nog behoeftig is. In dat geval kan de onderhoudsverplichting door blijven lopen. Natuurlijk kunt u ook zelf, in onderling overleg, afspraken maken over de alimentatie na het 21ste jaar.

Wat is de hoogte van de kinderalimentatie?

De hoogte van de kinderalimentatie is onder meer afhankelijk van de behoefte van het kind, de draagkracht van u en uw partner en de omgangsregeling (in verband met de zorgkorting).

Kinderalimentatie en de behoefte

Op grond van uw inkomen, de leeftijd van uw kind en het aantal kinderen in uw gezin wordt met behulp van een tabel de behoefte van de kinderen bepaald. In het Rapport alimentatienormen zijn richtlijnen opgenomen. Voor de vaststelling van de behoefte is in samenwerking met het NIBUD een systeem ontwikkeld, gebaseerd op CBS-cijfers. De tabellen voorzien niet in de berekening van de behoefte van kinderen ouder dan 18 jaar. Voor de vaststelling van de behoefte van een kind van 18 jaar en ouder zijn geen maatstaven ontwikkeld.

Kinderalimentatie en de draagkracht

Wanneer de behoefte is vastgesteld moet ook de draagkracht worden berekend, oftewel wat u kunt betalen. Uitgangspunt daarvoor is uw netto besteedbaar inkomen. Bij het berekenen van uw draagkracht wordt onder meer rekening gehouden met een zogeheten forfaitaire woonlast. Dit is een bedrag gelijk aan dertig procent van uw netto besteedbaar inkomen), met eventuele schulden uit het huwelijk en de mate waarin u de verzorging en opvoeding van uw kind op u neemt (lees: de zorgkorting).

Zijn er veranderingen in de behoefte en/of de draagkracht? Gaat u of uw partner bijvoorbeeld meer of minder verdienen? Dan kunt u de hoogte van de kinderalimentatie laten aanpassen. Wilt u hier meer over weten, lees dan hier verder.

Belastingaangifte bij kinderalimentatie

Alimentatie voor de kinderen is, in tegenstelling tot de partneralimentatie, niet aftrekbaar voor de inkomstenbelasting en ook niet belast.

Zoekt u een hulp bij kinderalimentatie?

Heeft u vragen over de kinderalimentatie of wilt u weten waar de rechter in uw geval van uit zal gaan? Wij maken graag een berekening voor u, zodat u een duidelijke indicatie krijgt. U kunt hiervoor contact opnemen met onze familierecht advocaat, mr. K.M. (Katinka) Kuipers-ten Voorde. Zij is bereikbaar op telefoonnummer (0546) 57 59 88. U kunt uw vraag ook mailen naar tenvoorde@muldervangeel.nl.

Deze informatie delen:

Vragen? neem dan gerust contact op: