Skip to content

Publicaties

Hoe verloopt een echtscheidingsprocedure?

Niet elke echtscheidingsprocedure verloopt op dezelfde manier. U bepaalt in hoge mate zelf hoe de procedure verloopt. Ook heeft u invloed op de duur van de procedure.

Gezamenlijke advocaat of zelf een advocaat in de arm nemen

De eerste keuze die u heeft is de volgende. U kunt kiezen voor een gezamenlijke advocaat of u kunt eenzijdig een advocaat in de arm nemen. Welke keuze voor u de beste is, hangt af van de mate van samenwerking tussen u en uw ex-partner, de bereidheid om samen tot oplossingen te komen en de mogelijkheid tot constructief overleg. Dit bepaalt tevens hoe lang de echtscheidingsprocedure gaat duren.

Hoe lang duurt een echtscheidingsprocedure?

Willen u en uw partner scheiden, dan moet uw advocaat hiervoor een verzoek indienen bij de rechtbank. Er zijn twee mogelijkheden: een gemeenschappelijk verzoek en een eenzijdig verzoek.

Een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding indienen

Hebben jullie samen afspraken gemaakt over de kinderen en/of over de verdeling, dan gaat het om een gemeenschappelijk verzoek. De rechter toetst in dat geval of het verzoekschrift, het ouderschapsplan en het echtscheidingsconvenant aan de vereisten voldoen. Is dat inderdaad het geval, dan spreekt hij of zij de echtscheiding uit. Dit gaat doorgaans erg vlot, denk aan een doorlooptijd van maximaal twee weken na het indienen van het verzoekschrift. In de meeste gevallen vindt bij een gemeenschappelijk verzoek geen zitting plaats. Na ontvangst van de echtscheidingsbeschikking wordt deze ingeschreven in het huwelijksregister van de gemeente waar u bent getrouwd. Hier zorgt de advocaat voor. Doorgaans wordt het bewijs van inschrijving van de echtscheiding in de registers al binnen een paar dagen ontvangen. Vanaf dat moment is de echtscheiding officieel.

Een eenzijdig verzoek tot echtscheiding indienen

Is in uw geval een gemeenschappelijk verzoek niet mogelijk, dan kunt u of kan uw partner een eenzijdig verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank indienen. Deze procedure duurt langer dan een gemeenschappelijk verzoek. Zodra het verzoekschrift door de rechtbank is ontvangen krijgt de andere partij een termijn (vaak is dit zes weken) voor het indienen van een verweerschrift. Deze termijn kan worden verlengd met vier weken. Vervolgens plant de rechtbank een zitting. Tijdens deze zitting bekijkt de rechter of er alsnog afspraken gemaakt kunnen worden. Lukt dit niet dan neemt de rechtbank, vaak binnen vier weken, een beslissing op de punten die u verdeeld houden. Dat kunnen diverse punten zijn, denk aan afspraken over de kinderen, alimentatie, de woning et cetera.

Tijdelijke maatregel – procedure voorlopige voorzieningen

Heeft u tijdens de procedure behoefte aan een snelle, tijdelijke, maatregel, bijvoorbeeld over het gebruik van de woning, de verblijfplaats van de kinderen of de te betalen alimentatie gedurende de procedure? Dan kunt u een zogenaamde voorlopige voorzieningen procedure starten. In deze procedure wordt meestal binnen drie weken na indiening van het verzoekschrift een zittingsdatum bepaald. De rechtbank doet vaak binnen twee weken na de zitting uitspraak. Deze uitspraak is geldend gedurende de echtscheidingsprocedure.

In beroep gaan tegen de echtscheidingsbeschikking

Zodra de echtscheidingsbeschikking is ontvangen kunt u, wanneer u het niet eens bent met de uitspraak, binnen drie maanden in hoger beroep gaan. Zijn u en uw partner het beide wél eens met de uitspraak van de rechtbank, dan kan de echtscheiding natuurlijk al eerder worden ingeschreven in de registers van de gemeente. In dat geval ondertekenen u en uw partner een ‘akte van berusting’, waarin u beide aangeeft dat u niet in beroep wil gaan tegen de uitspraak van de rechtbank. Wil één van u hier geen medewerking aan verlenen, dan moet de ander de beroepstermijn afwachten voordat de echtscheiding kan worden ingeschreven en dus definitief is.

De duur van de echtscheidingsprocedure beperken

Wilt u de duur van de procedure beperken? Probeer dan, onder begeleiding van een advocaat, in overleg met uw partner afspraken te maken over de gevolgen van de echtscheiding.

Zoekt u een echtscheidingsadvocaat?

Voor vragen over de echtscheidingsprocedure kunt u contact opnemen met onze echtscheidingsadvocaat, mr. K.M. (Katinka) Kuipers-ten Voorde. Zij is bereikbaar op telefoonnummer (0546) 57 59 88. U kunt uw vraag ook mailen naar tenvoorde@muldervangeel.nl.

Deze informatie delen:

Vragen? neem dan gerust contact op: