Skip to content

Publicaties

Hoe en wanneer kan ik de vastgestelde kinderalimentatie wijzigen?

Verandert er iets in uw situatie of in die van uw ex-partner? En heeft dit effect op de draagkracht? In dat geval kunt u de hoogte van de kinderalimentatie laten aanpassen. Er zijn daarbij diverse situaties denkbaar. Is uw inkomen gedaald, bijvoorbeeld omdat u uw baan bent kwijtgeraakt? Bent u van baan gewisseld en is daardoor ook uw salaris veranderd? Komt er een nieuw kindje bij? Is de omgangsregeling veranderd? Loopt uw eigen bedrijf ineens minder goed? Heeft de overheid de regels en wetgeving gewijzigd? Of heeft de rechter bij de oorspronkelijke uitspraak de kinderalimentatie vastgesteld op basis van onjuiste of onvolledige gegevens? In al deze gevallen is het mogelijk om de vastgestelde alimentatie te herzien.

Een wijzigingsverzoek voor kinderalimentatie indienen bij de rechtbank

Komt u er in onderling overleg met uw ex-partner niet uit, dan kan een advocaat voor u een wijzigingsverzoek indienen bij de rechtbank. Er moet dan sprake zijn van een ‘gewijzigde omstandigheid’ die buiten uw schuld is ontstaan. Kiest u er bijvoorbeeld zelf voor om uw baan op te zeggen zónder dat u een nieuwe, passende arbeidsplek (met inkomen) heeft gevonden? En verminderen uw inkomsten hierdoor aanzienlijk? Dan kan de rechter beslissen om de hoogte van de kinderalimentatie niet te verlagen.

Wanneer gaat de wijziging van de kinderalimentatie in?

De wijziging gaat in de meeste gevallen in vanaf de datum waarop het verzoekschrift bij de rechtbank is ingediend. U kunt ook een wijziging met terugwerkende kracht verzoeken, maar de Hoge Raad heeft in een arrest van 4 maart 2016 bepaald dat de rechter ‘behoedzaam’ gebruik moet maken van zijn bevoegdheid om de wijziging met terugwerkende kracht te laten gelden. Kortom: dit is zeker niet eenvoudig.

Incasso door het LBIO

Let op: is er een alimentatiebedrag vastgesteld, maar wordt deze niet voldaan? Dan kan het LBIO u helpen bij de incassering. Dat kan alleen als er een rechtelijke beslissing (deze uitspraak heet een beschikking) aanwezig is. Spreekt u in onderling overleg met uw ex-partner een hoger bedrag af dan in de oorspronkelijke beschikking is vastgesteld en stelt u daarom een schriftelijke overeenkomst af, dan kan het LBIO dit hogere bedrag niet incasseren. Het is dan ook beter om afspraken in een beschikking vast te leggen, voor het geval u of uw ex-partner de afspraken niet na kan komen.

Zoekt u een hulp bij het wijzigen van de kinderalimentatie?

Heeft u vragen of wilt u weten of de voor u vastgestelde kinderalimentatie gewijzigd kan worden? Wij maken graag een herberekening en dienen, als dat mogelijk is, het verzoekschrift in bij de rechtbank. U kunt hiervoor contact opnemen met onze familierecht advocaat, mr. K.M. (Katinka) Kuipers-ten Voorde. Zij is bereikbaar op telefoonnummer (0546) 57 59 88. U kunt uw vraag ook mailen naar tenvoorde@muldervangeel.nl.

Deze informatie delen:

Vragen? neem dan gerust contact op: