Skip to content

Publicaties

Het huwelijksvermogensrecht per 1 januari 2018

Met ingang van 1 januari 2018 is de Wet tot beperking van de gemeenschap van goederen in werking getreden.

Huwelijksvermogensrecht voor 1 januari 2018

Bent u getrouwd voor 1 januari 2018 en zijn er geen huwelijkse voorwaarden gemaakt? Dan is er ‘automatisch’ een algehele gemeenschap van goederen ontstaan. Alle bestaande en toekomstige bezittingen (en schulden) behoren tot het gezamenlijk vermogen – de gemeenschap. Bij een echtscheiding moet deze gemeenschap worden verdeeld. U en uw partner hebben dan beide recht op de helft. Ook een ontvangen schenking of een erfenis valt onder de gemeenschap, tenzij de schenker of erflater met een zogenaamde uitsluitingsclausule heeft bepaald dat de schenking of erfenis niet in de gemeenschap valt.

Huwelijksvermogensrecht na 1 januari 2018

Bent u getrouwd na 1 januari 2018, of bent u na die datum een geregistreerd partnerschap aangegaan? En zijn er geen huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden gemaakt? Dan bent u nog steeds getrouwd in gemeenschap van goederen. Er is alleen geen sprake meer van een algehele gemeenschap van goederen, maar van een beperkte gemeenschap van goederen. Het volgende is veranderd:

  • Erfenissen, schenkingen en privévermogen dat al bestond voor het aangaan van het huwelijk, valt niet meer in de gemeenschap. Alleen de inkomsten, bezittingen en schulden die gedurende het huwelijk zijn verkregen of gemaakt behoren tot de gemeenschap. Ook voorhuwelijkse mede-eigendom en gemeenschappelijke schulden vallen in de gemeenschap. Er is sprake van een beperkte gemeenschap van goederen.
  • Gaat u scheiden? Dan moet u datgene met uw ex-partner delen dat voorafgaand aan het huwelijk al aan gemeenschappelijk vermogen aanwezig was én datgene dat u tijdens het huwelijk samen heeft opgebouwd.
  • Heeft u voor het huwelijk samen een woning gekocht waarbij u voor ongelijke delen gerechtigd bent (40 procent/60 procent), dan wordt de woning bij de scheiding alsnog voor gelijke delen (50 procent/50 procent) aan u en uw ex-partner toegedeeld. Wilt u dit voorkomen, dan kunt u hiervoor huwelijkse voorwaarden laten opstellen.

Als ondernemer getrouwd na 1 januari 2018?

Behoorde een onderneming vóór de aanvang van het huwelijk toe aan u of uw ex-partner, dan valt dit bedrijf voortaan buiten de gemeenschap van goederen. Dit geldt ook wanneer de onderneming door middel van erfenis of schenking is verkregen. Bij de scheiding moet er een redelijke vergoeding komen voor de kennis, vaardigheden en arbeid die de ondernemer (u of uw ex-partner) ten behoeve van de onderneming (die niet valt in de beperkte gemeenschap) heeft aangewend. Dit ten bate van de gemeenschap en alleen als een dergelijke vergoeding niet al op andere wijze ten bate van u en uw ex-partner is gekomen. Het kan dus zijn dat behaalde winsten aan de beperkte gemeenschap vergoed moeten worden. Hoe die redelijke vergoeding wordt vastgesteld, is helaas niet terug te vinden in het nieuwe huwelijksvermogensrecht.

Volstorten van aandelen als ondernemer

Ook bij het volstorten van aandelen moet u als ondernemer opletten. Worden de aandelen voor meer dan de helft volgestort met gemeenschapsgelden, dan behoren de aandelen tot de gemeenschap. Eventuele verliezen gemaakt in de onderneming die buiten de beperkte gemeenschap vallen, blijven voor u als ondernemer. Wilt u als ondernemer niet voor verrassingen komen te staan, dan kunt u het beste huwelijkse voorwaarden op laten maken.

Het belang van een goede administratie

Door de beperking van de gemeenschap van goederen ontstaan er drie vermogens, namelijk

  • het vermogen van partner 1;
  • het vermogen van partner 2;
  • het gemeenschappelijke vermogen.

Wellicht bent u (nog) niet bezig met de aanwezigheid van de drie vermogens en worden er privégelden aangewend voor de gemeenschap en andersom. Vermogens vloeien hierdoor in elkaar over, waardoor het onduidelijk is wie wat financiert en of er daardoor een vergoedingsrecht ontstaat. Tijdens een echtscheiding kan dit tot bewijsproblemen leiden. Vandaar dat het bijhouden van een goede administratie voorafgaand, maar ook tijdens het huwelijk van essentieel belang is.

Zoekt u een echtscheidingsadvocaat?

Heeft u vragen over het huwelijksvermogensrecht of zoekt u een echtscheidingsadvocaat? U kunt hiervoor contact opnemen met onze echtscheidingsadvocaat, mr. K.M. (Katinka) Kuipers-ten Voorde. Zij is bereikbaar op telefoonnummer (0546) 57 59 88. U kunt uw vraag ook mailen naar tenvoorde@muldervangeel.nl.

Deze informatie delen:

Vragen? neem dan gerust contact op: