Skip to content

Publicaties

Bonje met de baas om vakantieplannen

Kijkt u ook uit naar uw vakantie? Wij wel! Helaas zijn vakanties ook met enige regelmaat onderwerp van procedures in het arbeidsrecht, zoals in de volgende zaken.

Zonder toestemming een week eerder op vakantie

In een zaak uit 2021 (ECLI:NL:RBROT:2021:4731) ging het om een werknemer van een bedrijf dat een collectieve zomervakantie van 3 weken had. Deze periode werd aan het begin van het jaar bekend gemaakt. Twee weken voor de collectieve vakantie vertelde werknemer dat hij voorafgaand een week extra vakantie opnam. Werkgever heeft werknemer daarop tweemaal schriftelijk bericht dat dit niet was toegestaan, omdat ze hem nodig hadden in het productieproces en het ‘’verzoek’’ veel te laat was gedaan. Werkgever waarschuwde werknemer voor de consequenties voor de arbeidsovereenkomst als hij toch eerder op vakantie zou gaan. Werknemer zette zijn vakantieplannen door en werkgever ging over tot ontslag op staande voet.

Hield dit stand? Ja, op basis van de vakantieregeling was toestemming voor de extra week vakantie vereist en was het aan werkgever om te beoordelen of het productieproces daardoor niet zou worden verstoord. Gelet op onder meer de functie van werknemer (de helft van de productie zou bij zijn afwezigheid stilvallen) en de extreem drukke periode, vond de rechter het aannemelijk dat het productieproces zou worden verstoord. Dat de werknemer 30 jaar in dienst was en gezien zijn leeftijd, taalbarrière, gebrek aan diploma’s niet direct een andere baan zal vinden hielp werknemer ook niet. De rechter vond dat werknemer was gewaarschuwd en bewust het risico op ontslag heeft genomen door zonder toestemming op vakantie te gaan.

Werkgever trekt verlof in wegens onderzoek bedrijfsarts

In deze zaak uit 2022 (ECLI:NL:GHSHE:2022:22) ging het om een werknemer die zich op 30 november 2020 ziek meldde wegens beperkingen. Werknemer had op dat moment al toestemming om vanaf 7 december 2020 op vakantie te gaan. Op 1 december trok de werkgever dit verlof in totdat de belastbaarheid van werknemer door een bedrijfsarts was vastgesteld. De bedrijfsarts nodigde werknemer vervolgens op 7 december uit, maar dan zou werknemer al in Polen zijn. Werknemer besloot toch op vakantie te gaan en werkgever ging daarom over tot ontslag op staande voet, mede onder verwijzing naar incidenten uit het verleden.

Hield dit stand? Nee, het verlof was al verleend en er werd niet voldaan aan het wettelijke vereiste van een gewichtige reden om het verlof weer te kunnen intrekken. De kort voor de vastgestelde vakantie opgelegde verplichting om naar de bedrijfsarts te gaan was bovendien niet redelijk. De eerdere schriftelijke waarschuwingen hielpen werkgever ook niet, omdat deze van geheel andere aard waren en werknemer nadien tot tevredenheid heeft gewerkt en zelfs een contractverlenging heeft gekregen.

Heeft u vragen over het arbeidsrecht? Neem dan contact op met één van onze gespecialiseerde advocaten via www.muldervangeel.nl of 0546 575 988

Deze informatie delen:

Vragen? neem dan gerust contact op: